אאא

חמשה חודשים מאז הכריז כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ על יציאה לשבת עם עסקני המוסדות היוצאים מידי שבוע לעסקנות ומהווים עמוד תווך לבניית קרן נצחי קרן שמחזיקה את המוסדות, יצא לדרך מסע הקודש לאוקראינה, במרכזו שבת מיוחדת במרכזת 'מנורה' בעיר דנייפר שבאוקראינה.

במהלך החודשים האחרונים הגבירו העסקנים את פעילותם להגדלת הקרן וכאות הוקרה נערך מסע הקודש, שהחל סיום חמישי בצהריים, בהגיע מאות החסידים לנתב"ג. שני המטוסים שנשכרו במיוחד עבור המסע התמלאו בכ-400 חסידים אשר פצחו ספונטנית בשירת "כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון".

במרכז מנורה שבדנייפר נערכו לאירוח השבת. רב העיר הרב שמואל קמנייצקי לקח על עצמו לעזור בהכנות ובליווי המסע כאשר כבר בשדה התעופה פגשו אנ"ש בנציגי חב''ד שהמתינו, כיוונו וסייעו לציבור. הרב קמניצקי דאג גם כן לליווי לוגיסטי ובטחוני לאורך כל המסע וימי ההתעלות.

שירת "אשרי העם שככה לו" פרצה מפי המוני אנ"ש שהמתינו בכניסה למרכז מנורה לאדמו"ר מויז'ניץ שהגיע בשיירה מיוחדת ומלכותית. תפילת ערבית התקיימה בביהמ"ד המרכזי, ולאחמ"כ נערכה ארוחת ערב. במהלך השבת נערכו התפילות והטישים באוירה מרוממת באולמות מיוחדים שהוכנו לתפילות.

בין מנחה לקבלת שבת נשא כ"ק האדמו"ר דברים בהרחיבו על השבת המיוחדת במשל למלך שעשה סעודה מיוחדת לנאמני המלכות בהניפם את דגל המדינה ואף עתה אנו מתאספים ומניפים את דגלנו ודרכנו במשנתו של כ"ק בעל הישועת משה זי"ע ובשבת שכזו אנו למעלה מן הזמן ומתעלים בשמחה יתירה ופצחו בשירת ישמחו במלכותך.

במהלך הסעודות והטישים בשבת שרו חברי המקהלה והציבור ניגוני ויז'ניץ עתיקים כאשר האדמו"ר מדבר בערגה ובגעגועים על החיים בצל אביו בעל הישועות משה זצוק''ל, אשר השבוע חל היארצייט, וכן שרו ניגוני אמונה וניגונים הקשורים לשואה והאדמו"ר.

במהלך שעות הלילה במוצ"ש נכנס האדמו"ר והסב עם הציבור לסעודת מלווה מלכה. במהלך משא הקודש הרחיב האדמו"ר אודות ההתבטלות וההתקשרות לצדיקי אמת והגאווה דקדושה שמלווה את ה"שיטה הקדושה" וכן דיבר נגד פגעי הטכנולוגיה.

יצויין כי במהלך כל התפילות והטישים המרוממים השתתפו בני הקהילה היהודית המקומית ושלוחי וחסידי חב"ד ובראשם המרא דאתרא הרב קמניצקי. בני המקום זכו לחביבות ולקירבה יתירה מאת האדמו"ר.