אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, נשאל על ידי אחד מתלמידיו מה התיקון למי שהצביע עבור נציג המחלל את השבת.

וכך שאל התלמיד: "לכבוד הרב שלום רב האם המצביעים לאיש הגורם לחילולי שבת ולא התכוונו לכך שותפים וכיצד עליהם לנהוג כעת, מה תשובתם".

בתשובתו כתב הגרב"צ מוצפי: "אוי ואבוי, לכן אמר החכם מכל האדם בקהלת ב, י"ד. החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך. וכיצד יעלה על דעת מי שמניח תפילין כל יום ואומר שמע ישראל, למנות רשע המחטיא את הרבים על הציבור. 

"מהו לא התכוונו? הוא שומר שבת? הוא אינו אוכל נבילות וטריפות? הוא אינו הולך למקומות מטונפים?".

את תשובתו סיכם הרב: "עוד ימים על ימים של חרטה, דמעה, בכי ומספד, על הקלקול אשר גרמו.  אחר כך בעזרת השם נדבר".