אאא

לאחר חמש שנים בדיוק מהוצאת ספרו הקודם, הופיע השבוע ויצא לאור עולם, הכרך השביעי מסדרת ספרי "תשובות והנהגות" מאת ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך.

לרגל ההוצאה, נערך מעמד 'לחיים' מצומצם במעונו של הראב"ד.

במעמד ה'לחיים' נשא הגר"מ שטרנבוך דברים, בהם דיבר על החששות שהיו עמו במשך השנים עד שהחליט להוציא את ספריו לאור, ובהמשך דבריו התבטא כי שמחה מיוחדת אצלו היא גם כעת עם התחלת כתיבת ספר תשובות והנהגות חלק שמיני.

בתחילת דבריו אמר: "בצעירותי הייתה תקופה גדולה שכתבתי חידושי תורה, אבל מעולם לא חשבתי להדפיסם, כי הייתי סבור שאיני ראוי לכך, אבל אשתי הרבנית ע"ה סברה שחייבים להוציא לאור, והייתה מחזיקה אצלה את כל כתבי ידי, ודאגה להוציאם לאור, ומיני אז התחלתי להוציא לאור ספרים בס"ד".

בהמשך דבריו אמר: "האמת היא שהשמחה עכשיו היא לא רק כחתן תורה על סיום הספר, אלא גם כ'חתן בראשית' - על תחילת כתיבת ספר תשובות והנהגות חלק שמיני, ואני מלא בשבח והודאה להשי"ת הן על מה שזיכני הקב"ה גם להוציא לאור ספרים, והן על מה שזיכני למסור שיעורים בישיבה, וב"ה רואים אנו הצלחה גדולה בישיבה, ואני רואה בכל זה סייעתא דשמיא שלא כדרך הטבע, לא בזכותי אלא בזכות אבותיי הקדושים, וכשמתבוננים רואים בזה יד ה'".