אאא

הערב (חמישי), נחשפו נתוני טרור האבנים ובקבוקי התבערה באיו"ש בשנת 2018, את הנתונים קיבל ארגון לביא מהמשטרה במסגרת בקשת חופש מידע שהגיש למשטרת ישראל.

מתשובת המשטרה עולה, כי חרף הנתונים המדאיגים והיקף הענק של התופעה לא קיים במשטרת ישראל נוהל איסוף ראיות מזירות הפיגועים, וכן לא קיים נוהל של הגעת זיהוי פלילי לזירות הפיגועים, דבר המפחית באופן משמעותי את פיענוח הארועים ומעצר חשודים.

לפי הנתונים עולה, כי בשנת 2018 נפתחו במחוז איו"ש 2847 ארועי זריקות אבנים ועוד 338 ארועי זריקת בקבוקי תבערה. חשוב לציין, כי מדובר רק בארועים אשר דווחו למשטרה ואשר בגינם נפתחו תיקים.

באשר לשאלת לביא על נוהלי הגעת מז"פ ואיסוף ראיות בזירות הפיגועים לרבות איסוף DNA מהאבנים ומהמרבצים של המחבלים, נדהמו בארגון לקבל את התשובה, כי לא קיים נוהל בעניין.

מארגון לביא הפועל למען זכויות האזרח בישראל נמסר: "נדהמנו לראות שלמשטרת ישראל אין נוהל לאיסוף ממצאים פורנזיים מאירועי זריקות אבנים ובקבוקי תבערה בכבישי יהודה ושומרון, מדובר בתופעה רצחנית ורחבת היקף הפוגעת מידי יום ביהודים הנוסעים בכבישי יהודה ושומרון. מצופה ממשטרת ישראל להשתמש ביכולותיה ולאסוף ממצאים פורנזיים מזירות הפשע על מנת לאפשר את מיצוי הדין עם הפורעים".