אאא

לעדכון על מצב הקמפיין ועדכונים נוספים הקליקו כאן>>

יום ב' שעה 16:15

הישיבה הצעירה נותנת פייט: 4 שעות לפתיחת המגבית מתקרבים למיליון הראשון

4 שעות לפתיחת המגבית לביסוס ישיבת 'היכל יצחק' בקריית יובל ידידי ובוגרי הישיבה הצליחו לגייס קרוב למיליון שקל למען הישיבה שהוקמה רק לפני מספר שנים ופועלת לביסוסה.

יום ב' שעה 12:15

לקראת מסע ההתרמה שהחל כעת למען הצלת ישיבת 'היכל יצחק' כתב מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי מכתב עוז בפנייה לציבור להצטרף, "הנה ישיבת היכל יצחק בירושלים שהוקמה על שמו של הגאון רבי יצחק לנדא זצ"ל, וב"ה בתוך זמן קצר כבר נודע שמה לתהילה ולתפארת כאחת הישיבות החשובות ביותר בארץ ישראל", פותח מרן בשבחים על השיגי הישיבה.

אך אז מוסיף כי, "כאשר הישיבה גדלה ומתפתחת ורבים המתדפקים על הדלתות, אלא שההוצאות המרובות בשנות הקמת הישיבה הצטברו לידי חובות גדולים המעיקים מאוד על הישיבה ומקשים על קיום והצלחת הישיבה, וכעת נתעוררו הגאונים ראשי הישיבה שליט"א לעשות מגבית מיוחדת להצלת הישיבה והצלחתה".

וכאן מבטיח מרן גדול הדור כי "כל המסייע במצוה גדולה וחשובה מאוד זו הרי זכות עצומה זכה להיות ממקימי עולה של תורה בהעמדת וביסוס ישיבה חשובה זו בכרם ישראל, והנותנים לשפע גדול מהשמים ברוחניות ובגשמיות לבנים ובני בנים הולכים בדרך התורה והיראה ולנחת דקדושה מכל צאצאיהם שיחיו".

החל מהיום בשעה 12:00 בצהריים ועד מחר בחצות הלילה יירתמו תלמידי וידידי ישיבת 'היכל יצחק' להתרמה המונית בכדי לאפשר את ביסוס הישיבה. בהוראת גדולי ישראל שליט"א ובסיוע ידידי הישיבה מחו"ל ייאספו 3 מיליון שקלים שיוכפלו על ידי נדיבים מארצות הברית ואירופה, וזאת במטרה לבסס ולקיים את הישיבה הקדושה.