אאא
הודעה מיוחדת התפרסמה הבוקר ב'יתד נאמן' באופן נדיר לבקשת מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בו הוראה לפרסום ברבים כי "הזקוקים לישועה יראו בליל פורים להשתתף ולהיות נזכרים בתפילת הרבים שע"י רינה של תורה כי בזה יש כח לבטל גזירות קשות".
 
המודעה החריגה המתפרסמת הבוקר ב'יתד נאמן', הינה חריגה ביותר ואיננה מוכרת בהנהגותיו של מרן הגר"ח שלראשונה כותב ומתריע על סגולת יום הפורים לישועה, בהוראה לרבים עד כדי פרסום הדברים לציבור.
טרם ההודעה, כתב מרן מכתב מיוחד בנושא לקראת מעמד התפילה בבית מדרשו  'לדרמן' בראשותו  כי, "הנה אחרי כמה שעות של לימוד התורה הקדושה בליל פורים בכולל רינה של תורה ברציפות. ודאי הוא עת רצון להתפלל ובכחה בעזה"י לבטל גזירות קשות כי גם היום מסוגל".
 
בהוראת מרן יעמדו בראש המעמד הגאונים, חתנו הגאון רבי שרגא נח שטיינמן, הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל ובנו הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי.
לאחר התפילה יברכו את קהל המתפללים הקדוש לישועה והצלחה ובשורות טובות בזאת השנה.
מעמד התפילה יתקיים אי"ה בליל פורים דפרזים בבית מדרשו של מרן 'חזון איש – לדרמן' כשמרן שליט"א עומד בראש המעמד ומעתיר על קהל ההמונים תורמי 'רינה של תורה' לישועה וזיווג הגון בזאת השנה.