אאא

אדמו"רים, רבנים וקהל רב השתתפו אמש (שלישי) בשמחת החתונה בחצר חסידות זלאטשוב - בני ברק.

הכלה היא נכדת גאב"ד יבניאל הרה"צ רבי סיני מאיר פרנקל, בת לבנו הרה"צ מזלאטשוב ב"ב ונינת כ"ק האדמו"ר מצאנז זמיגרד זצוק"ל.

החתן הוא נכדו של הרה"צ רבי יהושע אשר רבינוביץ אבדק"ק משכנות הרועים מזעליחוב בן לבנו הרה"צ יעקב מנחם רבינוביץ.