אאא

הגר"ח קניבסקי שליט"א במעמד: "הדוחק הגדול של מאות תלמידים במקום צר, וגם שאין מקום לקבל עוד תלמידים בנוסף לעול הכבד של אחזקת הישיבה כי יש צורך בשכירות דירות לבחורים, כל זה גורמים לי צער גדול, יהיו הרבה ישועות למשתתפים"

בתפילה להצלחת המגבית ההיסטורית ובחרדת קודש, הושמעה הזעקה הנוראה של הישיבה הקדושה "בית מתתיהו" בפתיחת מגבית "בונים לדורות" בבית רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א. הקריאה הציבורית להצלת הישיבה וכינונה במבנה קבע אשר יעצור את מצוקת הצפיפות ותשלומי השכירות המעיקים, תושמע במהלך הימים הקרובים, ראשון-שני ב' וג' ניסן, במיזם הכפלה של העמדת חצי מסכום הבניה כנגד המחצית שהועמדה לעניין מנדיבי עם.

בהתייחסות אישית ויוצאת דופן, העמיד עצמו רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א יחד עם בני הישיבה וראשיה הנאנקים תחת העול, והעלה רגשי לב ממעמקי נפשו למען הצלת הישיבה בעזרת הציבור. הירתמותו האישית של מרן שליט"א ודבריו הנדירים, ביטאו את הקשר וההערכה הקרובים שהוא רוחש לבית היוצר להנחלת התורה "בית מתתיהו", אשר הוקמה על מקום בית הוריו זצוק"ל ועל מקום ישיבתו של אבי מרן בעל הקה"י זיע"א, ואי"ה עתידה להיבנות במסגרת המגבית הנוכחית על השטח הסמוך לה, מקום מעונו של מרן החזו"א זיע"א.

פתיחת המגבית נערכה במעונו של מרן שליט"א בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי ברוך ויסבקר, במעמד נורא הוד של בניה לדורות, ובפרט נוכח הקמת הישיבה כגלעד במקום שבו עמדו בתורה ויראה גדולי עולם אשר שמם ורוחם לתאוות נפש להמוני ישראל, בבחינת "במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך". באסיפה נכחו מרביצי התורה חשובים מבין דורות בוגרי הישיבה אשר ידה רב לה בהעמדת תורה ומנחיליה, ובראשם ראש ישיבת דעת חיים הגאון רבי שלום ביטאן, ראש ישיבת מאור יצחק-חמד הגאון רבי מנחם יעקבזון, ראש ישיבת היכל יצחק הגאון רבי ישראל לנדא, ראש ישיבת קרית מלך הגאון רבי יעקב קארפ, ראש ישיבת נתיב הדעת הגאון רבי אברהם קפלן, וכן רבני הישיבה הגאונים.

 בצל המאורות הגדולים

פתח את המעמד משגיח ישיבת "ארחות תורה" הגאון רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי, לבקשת מרן אשר איחל לו "בהצלחה" בעודו ניגש כשליח ציבור להשמעת זעקת הישיבה, ובדבריו אמר: " סיפר הגאון רבי שמשון פינקוס זצוק"ל, כי בזמן השואה עמדו בתור וכל אחד ידע למה מחכים, ופתאום אישה זקנה אחת שאלה מי יכול להביא לה כוס מים, וזה היה כרוך בסכנת נפשות ממש, כי אם תופסים אותה זה מוות וכולם היו בטוחים שהיא לא אכלה ושתתה, והייתה שם נערה אחת שלא יכלה לעמוד מנגד, וראתה ברז שנוטף ממנו מים, עמדה שם הרבה זמן, סיכנה את חייה ונתנה לה את המים לאישה, ואז אמרה לה האישה בשביל לאכול לא הייתי מסכנת חיים, אלא אני רוצה מים כדי ליטול ידיים לפני שאני אומרת ווידוי. אמר על זה הרב פינקוס - אם רואים שמטריחים את גדולי הת''ח, זה לא בשביל פרוסת לחם אלא בשביל פרוסת חיים".

"מרן שר התורה זה לא רק בלימוד שלו, שממונה על עולם התורה כמו שר שממונה על משהו מסוים, ואם עומדים כאן במעמד עם שר התורה ויחד אתו ראשי הישיבות שהם חניכים של המקום ביחד עם הראש ישיבה הגדול הגר''ב ויסבקר, אז הפשט הוא שאנחנו עומדים ברגעים מרטיטים ומרגשים ורגעים שלא מזדמנים כל יום. ומרן ביטא את זה במכתב שנראה עוד מעט - 'כל זה גורם לי צער גדול', אנחנו חשבנו שהתאספנו בשביל צער בני הישיבה ועכשיו מתברר לנו שזה צער גם למרן שר התורה כמו שכתב".

"אנחנו יודעים שהמקום אפוף הוד קדומים, ישיבת 'בית מתתיהו' יש לה 'המגיד מראשית אחרית' של ישיבת בית יוסף, ומשם התחיל עולם הישיבות ועולם התורה, שם גרו שני המאורות הגדולים מרן החז''וא ומרן הסטייפלער זיע"א.  חותני למד אצל הסטייפלער והיה מספר שלא היה מה לאכול והסטייפלער היה הולך עם שק והיה אוסף לחמים שסמך על הכשרות לארוחת צהרים שזה הארוחת בוקר וזה הבחורים היו אוכלים, וכתוב בחז''ל המקיימה מתוך הדחק סופה לקיימה בעושר, ואת ה'מתוך הדחק' קיימו בבית יוסף. ושם הוקמה בית מתתיהו, אשר מחכה וכבר יש חמש מאות וחמשים בחורים, צפוף להם קשה להם, א''א עוד לקבל. הראש ישיבה מטריח את עצמו ומכתת רגליים. אנחנו רואים בחוש 'בית צדיקים יכון לעד' - בית של צדיקים, בית של הסטייפלער, בית של החזו''א. עד היום זה היה בנוי על החלק של הסטייפלער וכמו שכתב מרן 'בית הוריי', ואנחנו יודעים שהנסיים גלויים שם ואין לו ספק שזה בזכות הסטייפלער הקדוש שהיה גר בבית הזה וכעת הולכים לבנות גם על החלק של החזו''א, זה מרגש ומרטיט להרביץ תורה שם, איפה שלימדו גדולי עולם. והסטייפלער עצמו בתשמ''ה אמר ''ברוך ד' הבחורים מצליחים, זה עוד יהיה ישיבה גדולה וחשובה'' עד שהוא אמר לא חשבו להיכן הדברים מגיעים, היום אנחנו יודעים מה הוא מתכוון, גם לגדולה וגם לחשובה".

"ידוע שבכל הכלים כתוב 'ויעש' ובארון כתוב 'ויעשו', כי תורה שייכת לכלל ישראל. והחפץ חיים לא הסכים לקבל תרומה של רבים מיחיד והוא אמר תורה זה של כלל ישראל. באנו למרן שר התורה שכלל ישראל כפוף אליו, להקים מבצר של תורה ע''י כלל ישראל. ואנו צריכים לדעת, וזה דבר פשוט בשבילנו, רואים היום דבר מיוחד שלא היה לו אח ורע, ופה בית הזה לבד כל העולם של מגביות המונים שהתחילו וזה הגיע לשיאים של מאות מיליונים, זכות של תורה וזכות של שר התורה. מחכים כולנו לרגע של ביאת משיח, וכפי שמובא דור שרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, ורואים משמים התעוררותה דלעילא. הראש ישיבה גם פחד שהבחורים יעסקו בזה באמצע הזמן, ולכן הוא דחה את זה לבין הזמנים, על אף שבאמצע הזמן יש סיכויים יותר טובים,  אבל זכות התורה והזמן חורף קבעו שהולכים לבין הזמנים, וזמן של בחירות. רק עולם של תורה יכול לעזור ובעז"ה החזקת תורה יומיים קודם זה יחיה את המערכה. כולנו כאיש אחד בלב אחד להיות בצערן של ת''ח, והזכות הזו תעמוד לכולנו בהרמת קרן התורה. בניסן נגאל ובניסן עתידים להיגאל במהרה בימינו אמן. ואין לנו אלא להקריא את מכתבו של מרן שר התורה ברטט קודש וז''ל" (ראה מסגרת).

 הקירות הספוגים תורה

דברים קצרים ונרגשים נשא ראש הישיבה הגאון רבי ברוך ויסקר, ואמר בדבריו על הישיבה: "זכינו ואנחנו נמצאים באותו מקום שהיה הסטייפלער גר, וכן מרן שר התורה, אין ספק שראינו דברים שלא להאמין ודברים שהיו בפיקוח נפש וניצלנו, ובלי ספק זה זכות בגדולה הזאת. בקירות נמצאנו דפים של הסטייפלער ושאלתי את מרן שר התורה מה זה, והוא אמר לי שאבא היה עושה כאן גניזה. הקירות בישיבה ספוגים תורה, ובלי ספק כמו שאיפה שהיה המטה היו ניסים כי נשאר דבר קיים שהוא מזכיר ומקרב את ישראל לקב"ה, כך המקום הקדוש הזה, ברוך ד' התלמידים הלומדים התעלו ועלו, וכן יש רבים מהתלמידים שהתעלו והיום הם מרביצי תורה גדולים, וכמו שמרן התבטא במכתב שראוי שהרבים השתתפו בבניין זה, והקב''ה יעזור שנזכה להמשיך לגדל לגיונות של תלמידי חכמים עובדי ד'".