אאא

כנסו לדף הקמפיין>>

הבוקר תפתח מגבית "בונים לדורות" למען בית היוצר להנחלת התורה "בית מתתיהו". הישיבה החשובה המפארת קרוב לארבעים שנה את עולם התורה והישיבות, נושאת מצוקה חריפה וגוברת, שהביאה לכריעה תחת הנטל הגדול של הוצאות שכירות שאינן נגמרות בעודה סובלת מתנאי צפיפות ודחקות קשים באופן שאין בנמצא. מצוקת המקום, תשלומי השכירות הגבוהים ודוחק הישיבה הרוממה הביאוה למשבר קשה מנשוא, אשר בו כשלו כוחותיו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך ויסבקר שליט"א לשאת לבדו בנטל הכבד המונח על כתפיו עשרות בשנים.

בעזרת בוגרי הישיבה ואנשי מקצוע מן השורה הראשונה, גובשה תכנית מקיפה להתייצבות והעלאת הישיבה על דרך המלך, אשר ביסודה הקמת מבנה קבע והרחבת בית המדרש על השטח הסמוך לו, כאשר מעליו פנימייה לתלמידים. התכנית והחישובים המפורטים מייצרים מציאות בה תוכל הישיבה להתייצב כלכלית, להמשיך לפרוח ולמלא את ייעודה ומקומה החשוב בהרבצת תורה והעמדת תלמידים לתפארת עולם הישיבות. נדיבי עם בפניהם הוצגה התכנית, העמידו סך של מחצית מעלויות הבניה כנגד חצי אחר שעל הישיבה לגייס בכדי לממש את הפתרון המיוחל. עולם התורה כולו נושא עיניו וליבו להצלחת ההכפלה דרושה נוכח זעקת הישיבה החשובה וניצול שער הכושר הנדירה המונחת להצלתה.

כנסו לדף הקמפיין>>

הדים רבים והיענות נרחבת להצלחת המגבית נרשמים בימים אלו נוכח דברי מרן שר התורה שליט"א, אשרכתב במכתבו המיוחד במעמד בביתו לפתיחת המגבית למען הישיבה, הניצבת כיום במעון הוריו זצוק"ל וישיבת מרן הקה"י זיע"א: "שמחה גדולה היא לי שבנין הישיבה של אבי זצ''ל ביחד עם הבית של הוריי זצ''ל נעשו לבית מדרש של ישיבת ''בית מתתיהו''. אולם הדוחק הגדול של מאות תלמידים במקום צר, וגם שאין מקום לקבל עוד תלמידים בנוסף לעול הכבד של אחזקת הישיבה כי יש צורך בשכירות דירות לבחורים, כל זה גורמים לי צער גדול. ועתה שמחה גדולה שבונים על ביתו של מרן החזו''א זצ''ל המשך להיות בית מדרש אחד גדול וקדוש. ועוד תוסיף הבניה אגף שלם של חדרים לבחורים ולא יהיה צורך בשכירות. ראוי וראוי שמקום קדוש זה זה ייבנה ע''י כלל ישראל שיתרמו בנדיבות לב להקמת הישיבה.  יהיו הרבה ישועות למשתתפים בבניין גדול זה וגדול יהיה כבוד הבית הזה".

בחוד החנית של מאמצי הצלחת המיזם ומגבית החירום "בונים לדורות", עומדת הירתמות נרחבת של בני ישיבת "בית מתתיהו" לדורותיה, במטרה להקים את בנין הישיבה בשעת כושר זו ולמען הסרת הנטל הכבד והמיותר מכתפיה. היום ומחר יפעלו בני ובוני הישיבה לדורותיה בקרב מכריהם וידידיהם, בשאיפה ובמאמץ כי התגייסות ציבורית של אוהבי תורה ולומדיה תזכה בעז"ה הישיבה למבנה קבע. לצד אלו, בולטת הירתמות מיוחדת של בני ישיבת "מאור יצחק - חמד" מכל שנותיה, שהתייצבו לכינון מפעלו של הגאון רבי ברוך ויסבקר שליט"א, אשר מאורו ותורתו צמחו ונתגדלו.

כנסו לדף הקמפיין>>