אאא

בחסידות גור יצאו למסע התרמה להצלת מוסדות 'איחוד מוסדות גור' ולאחר מאמצים הצליחו לגייס כ-70 מיליון שקלים לכיסוי החובות של המוסדות.

אם היה מי שסבר כי הכסף הרב שזרם בעקבות המצ'ינג יביא בשורה לעובדים בהגדלת סכומי המשכורות וההטבות, הרי שהמתרחש בשטח הוא תהליך הפוך. 

לאחר ההתרמה הגדולה הוחלט על ידי כ"ק האדמו"ר מגור לאזן את תקציב 'איחוד מוסדות גור' ולא ליצור חובות חדשים מכאן ולהבא. לצורך כך, מונה 'מבקר כלכלי' ל'איחוד מוסדות גור' ו'המרכז העולמי' של החסידות השוקד על בניית בית המדרש החדש בירושלים.

'המבקר' הוא שלמה קרלנשטיין, המשמש כמנהל ישיבת 'חברון', אחת הישיבות הגדולות בציבור הליטאי. בחסידות נערכים כעת לשורת קיצוצים בשכר ובתנאים של העובדים בעקבות ההחלטות שיקבל 'המבקר'.

במכתב לעובדי 'איחוד מוסדות גור' נכתב כי "מגבית קמפיין המצ'ינג אינה פתרון קבוע. היא הייתה צורך השעה ובגדר עת לעשות לה'. מעתה חובתנו הראשונה היא שלא ליצור חובות חדשים שיפריעו לפעילות המפעל הקדוש והיקר הזה ולכלכל את צעדינו מעתה בתבונה רבה, בימים אלו עוסקים אנו בסגירת החלק העיקרי של חובת האיחוד, וזאת באמצעות המשאבים שגויסו באופן מיידי ובתשלומים".

עוד נכתב כי "לפי החלטת ההנהלה שהתכנסה מיד בסיום קמפיין הגיוס אנו מצרפים להנהלה המאוחדת 'מבקר פנים' מקצועי ומנוסה, אשר יבחן מעתה את כלל ההוצאות באיחוד ובבית מדרש, משכורות, תמיכות במוסדות, ישיבות ות"תים, וינתב את וההוצאות ללא יצירת חובות. מבקר הפנים הנבחר הוא הרב שלמה קרלנשטיין".

"מיותר לציין כי חובת שיתוף הפעולה חלה על כל אחד ואחד לעזור ולסייע בעבודתו", מבהירים במכתב לעובדים.

המכתב רומז כי יתכנו קיצוצים מצידו של המבקר החדש: "ייתכנו שינויי שכר והעסקה בשבועות הקרובים בהתאם לתכנית הכלכלית, יתכן גם כי המשכורת הבאה תחושב לפי החלטת המבקר. כמו כן לאור הנ"ל לא הועברה משכורת 13 לעובדים".