אאא

לאחר ההכתרה של רבני העיר בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, ממלא מקום אביו הגרמי"ל לנדא זצ"ל, והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שמונה לצידו לרב אב"ד בני ברק, שני הרבנים מפרסמים "קול קורא" משותף בעניין איסור ריבית.

ה'קול קורא' מתפרסם על בלנק רשמי כאשר שמצד ימין חתום הגרחי"א לנדא ומצד שמאל הגרש"צ רוזנבלט, ובו קריאה לחתום על היתר עיסקא בעת מכירת חמץ. 

בקול קורא נכתב כי "מאד החמירה התורה, באיסור ריבית, שהוא כאילו כופר באלקי ישראל וביציאת מצרים ואינו קם בתחית המתים ואף בעוה"ז נכסיו מתמוטטין וכלים ר"ל.

"כידוע גדולי ישראל דאנו ותיקנו היתר עיסקא להציל את הנצרכים להלוואות לקיומם, בכל זאת רבו המחמירים אשר נזהרו מאיסור ריבית ואף לא רצו להזדקק להיתר עיסקא, אופן החיים היום מביאנו מחומרא למכשול ח"ו בהאי איסורא רבה דריבית ר"ל".

הלווית הגרמי''ל לנדא זצ''ל (צילום: יונתן זינדל - פלאש 90)
הלווית הגרמי"ל לנדא זצ"ל (צילום: יונתן זינדל - פלאש 90)

הרבנים מוסיפים וכותבים כי "כיום כל המאחר בתשלומים, טלפון, חשמל, מסים וכדו' מחייבים אותו וגובים ממנו ריבית. כל הקונה דירה על ידי משכנתא מתחייב בריבית, וכל אב הבנים אשר מקבל קצבאות עבור הבנים מקבל ריבית על ההקצבה.

"זכאין אינון בית הוראה לעניני ריבית בראשות הרה"ג ר' פנחס וינד שליט"א אשר לקחו על עצמם לעורר את הציבור לתקנתם, לחתום על שטרי היתר עיסקא וכדאי מאוד שיעשו זאת בכל שנה ושנה בעת מכירת חמץ למען יזכרו שהתנהלותם על פי היתר עיסקא".