אאא

העתירה נגד אגודת ישראל ודגל התורה הוגשה הבוקר (שלישי), יום הבחירות, כפי שנחשף אתמול (שני) ב'כיכר השבת' כי העסקן הרב יצחק וייס מעסקני 'העדה החרדית' וחסידות סאטמאר החליט להגיש את העתירה לועדת הבחירות המרכזית בשל פעילות "מועצת הקהילות".

העותר הוא 'הפורום החברתי לתקינות המינהל הציבורי', הפורום המשפטי שפועל בשירות העדה החרדית. בעתירה מבקשים "צו מניעה נגד המשיבות, שלפיו ייאסר להמשיך ולפרסם מודעות הנוגדות את הוראת סעיף 119 לחוק הבחירות לכנסת תשכ"ט-1969 באופן שעולה מאותן מודעות כי המשיבה מקיימת מעקב פרטני אחר בוחרים, ואחר השאלה האם אלה מימשו את זכות ההצבעה שלהם בקלפיות שבהן הם רשומים"

עוד הם מבקשים "צו עשה נגד המשיבות, שלפיו יחויבו המשיבות בפרסום מודעות, בהיקף ובמידת הבולטות של מודעות תוכנית המעקב, שבהן היא מבהירה שבניגוד למשתמע ממודעות תוכנית המעקב, הרי שאין כל כוונה או מטרה לקיים מעקב פרטני אחר מצביעים ו/או קהילות מצביעים מסוימות, בסוגיות של מהות הצבעתם ו/או שיעור מימוש זכות הצבעתם".

"מתברר כי לקראת יום הבחירות, עמלה המשיבה 1 כבר מזה כחודש ימים על הקמת מערכת מעקב משוכללת, הכוללת הצלבת נתונים בין היתר מתוך פעולת ועדת הבחירות המרכזית עצמה, על חברי ועדות הקלפי והמשקיפים, שמטרתה להביא למעקב פרטני אחר קהילות ופרטים, בשאלה האם אלה מימשו את זכות ההצבעה שלהם או נמנעו מלממשה. זאת, תוך חדירה בוטה לפרטיות חייהם של אזרחים בעלי זכות הצבעה, ותוך הפרת עקרון החשאיות הקבוע בחוק היסוד, כפי שפורט בהרחבה להלן".

בהמשך העתירה נכתב "לעותרת התברר לתדהמתה כי המשיבה 1 אספה נתונים של הבוחרים הפוטנציאליים שלה בהתבסס על נתונים קהילתיים ודמוגרפיים שונים, הכוללים מידע מפורט על כל אחד ואחת מן המצביעים, לרבות שמותיהם, מענם, הקלפי שבה הם אמורים להצביע – והכול תוך חדירה בוטה לפרטיותם של האזרחים, תוך הפרת חוק הגנת הפרטיות וכן עקרון חשאיות הבחירות הקבוע בחוק היסוד.

מתוך העתירה
מתוך העתירה
הגדלה
מתוך העתירה
מתוך העתירה
הגדלה

"עוד התברר לעותרת כי המשיבה 1 שולחת משקיפים לכל הקלפיות הרלוונטיות ברחבי הארץ, ואולם משקיפים אלה אין עניינם רק בביצוע מטלותיהם בהתאם לחוקי הבחירות והוראות ועדת הבחירות המרכזית – אלא שהם אמורים לשמש "מרגלים" במסגרת "תוכנית המעקב" שהגתה המשיבה, ובמסגרת תפקידם זה עליהם להעביר מידע על שיעור ההצבעה, וקצב התייצבות המצביעים ה"מסומנים" למוקד מיוחד מטעם המשיבה שיאגם את המידע הזה במאגר, שכל כולו הפרת הוראות הרשות להגנת הפרטיות".

במסמכים המצורפים לעתירה צירפו העותרים את הכתבה שפורסמה בשבוע שעבר תחת הכותרת "בכירים באגודת ישראל סיכמו בדיון סגור: "נבוא חשבון עם קהילות שלא יצביעו. נגמרו הזמנים שפעלנו לכולם ולא התייצבו ביום הבחירות לעזור לנו".

תגובת השופט מלצר לעתירה טרם התקבלה.