אאא

מותג הכשרות של "הרב לנדא", זוכה לשינוי ולחותמת כשרות חדשה, בעקבות פטירתו של הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא זצ"ל והשינויים שנערכו בכשרות.

כידוע, כשרות הרב לנדא מוכרת ומוערכת בזכות הכללים וההידורים שקבע הגרמי"ל לנדא זצ"ל, אך כעת, בעקבות פטירתו, מונו שני רבנים חדשים, בנו הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, מקורבו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ותלמידו של הגר"נ קרליץ.

הרבנים החדשים בסיור משותף
הרבנים החדשים בסיור משותף
הגדלה

בחותמת הכשרות החדשה, שנשארה בזיהויה הקודם, שולבו שמותיהם של שני הרבנים החדשים כאשר השם "לנדא" מובלט באמצע, ולצד שמותיהם נכתב: "רבני העיר בני ברק".

החותם החדש יתנוסס החל מהיום, בחלקים נרחבים ממערכי הכשרות לפסח, כשבהדרגה יחליף תוך תקופה קצרה את הלוגו הקודם.