אאא

סוף הסיפור מבחינת ה'ימין החדש'? וועדת הבחירות הודיעה כי לאחר בדיקת הפתקים שנפסלו לא נמצאו פתקים של הימין החדש בין הפתקים הפסולים מלבד פתק אחד שנפסל כחוק. בכך ירדה טענת המפלגה שנכשלה להיכנס לכנסת כי פתקים רבים שלהם נפסלו בכוונה.

מוקדם יותר, יו"ר וועדת הבחירות המרכזית לכנסת השופט חנן מלצר, נענה לבקשת יו"ר מפלגת 'הימין החדש' השר נפתלי בנט, ואישר בדיקה חוזרת ב-300 קלפיות אך גם שם הסיכוי נמוך מאד כי ימצאו שם קולות נוספים למפלגה. 

המדובר בקלפיות בהם הצביעו במעטפות כפולות, וזאת לאור טענותיהם של השרים בנט ואיילת שקד על אי סדרים חמורים בעת ספירת הקולות.

הבדיקה החוזרת, נעשית בכנסת בפיקוח של ועדת הבחירות ובנוכחות עורכי דין המייצגים את הימין החדש, כאשר מלצר מדגיש כי האישור ניתן "לפנים משורת הדין".

מוקדם יותר היום נמסר כי "ועדת הבחירות המרכזית מבקשת להבהיר כי היא רואה בחומרה רבה את הפצת מצג השווא על ידי הימין החדש, לפיו היו אי סדרים בספירת הקולות במעטפות הכפולות".

בוועדה ציינו כי החל מיום רביעי, מיד לאחר יום הבחירות, "החלו הנציגים הבכירים ביותר בימין החדש לעמוד בקשר עם בכירים בועדת הבחירות המרכזית לצורך בירור טענותיהם. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר, התיר באופן חריג ולפנים משורת הדין, לנציגי הימין החדש לעיין בחומרים מהקלפיות המיוחדות. זאת ועוד, כל פניה של נציגי הימין החדש, בכל אמצעי שהוא, נבדקה מייד עם קבלתה ומבלי להידרש לפורמליסטיקה וטפסים".

"לנוכח כל זאת", אומרים בוועדה, "הועדה רואה בחומרה רבה את הפצת מצג השווא על ידי הימין החדש, לפיו היו אי סדרים בספירת הקולות המיוחדים, ואת אי ההכרה בניסיונותיה של הוועדה להעמיד לרשותם את המידע הנדרש".

מאז הבחירות פתחו במפלגת הימין החדש חמ"ל מיוחד ובו אוספים עשרות פעילים נתונים ובודקים את הפרוטוקולים מהקלפיות, כאשר לטענתם חלק מההליכים היו נגד התקנון.

בימין החדש טוענים לדוגמא כי חלק מהמעטפות הכפולות נפתחו ללא תיעוד של מספרם בפרוטוקלים, בנוסף, עצירה בספירת הקולות לא תועדה ועוד טענות.