אאא

הושלמה ההיערכות המאסיבית של בד"צ 'שארית ישראל' לקראת חג הפסח הבעל"ט, בהן נרשמת עליה גבוהה בביקוש למוצרי בשר ודגים שבכשרות המהודרת, בקרב ציבור האברכים ובני התורה המהדרין מן המהדרין. במסגרת ההיערכות, גויסו עובדים ומשגיחים ונוספו משמרות שחיטה לחודשי החורף בהם המפעלים והמשחטה עובדים בתפוקה גבוהה כדי שיוכלו לעמוד ביעדי הביקוש שציבור בני התורה המהדרין מן המהדרין דורשים.

במהלך ישיבת בד"ץ מיוחדת שנערכה בבית "שארית ישראל" לקראת חג הפסח הבעל"ט, נמסרה סקירה ע"י צוות המשגיחים והמפקחים על ההיערכות המוקדמת והנרחבת והארגון של מערך הכשרות, לקראת הכנת המלאי הנדרש לקראת החג, בתיאום מוקפד בין כל הגורמים, דבר שהבטיח את עבודת צוות השוחטים, המפקחים ושאר כלי הקודש בצורה מקצועית מחד ובלי התפשרות על ההידורים הרבים.

במהלך ישיבת הבד"ץ הודו הרבנים הגאונים חברי הבד"ץ לכלל המפקחים, המשגיחים והשוחטים על עבודתם המסורה באחריות ובמקצועיות, תוך שהם מחדדים את כל נהלי כשרות והפרטים הנדרשים לקראת השלמת ההיערכות לפסח הבעל"ט.