אאא

בתפוצות ישראל רבו המנהגים וההקפדות בעניין חג הפסח, איש איש לבית אבותיו או רבותיו. רבים המתעניינים, במנהגיו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן לחג הפסח.

לתועלת הידידים והתומכים ב"קופת הצדקה הספרדית" מיסודו של ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, אנו מביאים את מנהגי מרן לחג הפסח.

א. מיד לאחר סוף זמן אכילת חמץ, הרב שליט"א נוהג להזדרז ולשרוף את החמץ. יחד עם החמץ, שורף את הערבות של ההושענות, כמו שמובא ב'בן איש חי'. בשעת השריפה, ממתין מרן עד שיישרף כזית ואז אומר - 'כל חמירא'.

ב. לקראת הצהריים יוצא מרן לאפיית 'מצות מצוה שלאחר חצות'. תחילה מתפללים מנחה ולאחר מכן ניגש הרב בזריזות לעסוק בלישת הבצק, על אף הטירחה הגדולה הכרוכה בזה, שכן כידוע גדולה הזכות להתייגע ולהזיע באפיית המצות. 

ג. לאחר אפיית 'מצות המצווה' בערב חג הפסח, נוהג הרב לומר את סדר הקרבת קרבן פסח. 

ד. הרב נוהג לאכול בליל הסדר מצות רכות. אך בשאר ימות החג אוכל מרן מצות מכונה, (אשר אף הם נאפים בהשגחתו האישית, החל מניקיון המכונה ובהמשך כל תהליך האפייה).

ה. בעת עריכת ה'סדר' עצמו, נוהג הרב לעורר את הילדים על ידי שאלות, ואף מתייחס לכל שאלה של הילדים אף הקטנים יותר, ומבאר להם הכל במתק לשונו. 

הרב מרחיב במדרשי חז''ל על הניסים שהיו בזמן יציאת מצרים, בכדי לחוש ולהרגיש כאילו הוא יצא ממצרים. כמו כן מרחיב הרב על כח התפילה, שבזכות תפילתם של בני ישראל לאבינו שבשמיים, יצאנו ממצרים. 

ו. בשתיית ד' כוסות נוהג הרב לשתות יין אדום מתוק שנעשה בביתו, ומערב עימו מעט מיץ ענבים. חשוב: על פי הנוהג בשולחן ה'סדר' אצל הרב - מקפידים לעשות שטיפה והדחה של כוסות הקידוש, בין הכוסות, ראשונה, שנייה וכן הלאה, כל כוס וכוס.

ז. ב'שולחן עורך' מזדרזים באכילת הסעודה, בכדי להספיק לאכול את האפיקומן לפני חצות. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ח. לאחר ברכת המזון אומרים את ההלל בשמחה ובחדווה רבה. לאחר מכן מזמרים את הפיוטים הנהוגים בכל תפוצות ישראל. לצד הפיוטים הרגילים של בני עדות המזרח כמו ״יחיד נורא נפש כל חי״ והפיוט ״יום ליבשה נהפכו מצולים״, מחבב הרב גם את הפיוטים של הגאולה שנוהגים לזמר אחינו בני אשכנז: "ובכן ויהי בחצי הלילה... קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה", "אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב".

ט. בכל ימות הפסח נוהג הרב שלא לאכול ולא לשתות שום דבר שאינו ׳מעשה בית׳ פרט לקפה שחור וזאת לאחר שבדק בעצמו מספר פעמים את תהליך הייצור של הקפה. בילדותו, העיד הרב בפני צאן מרעיתו, היתה אמו הצדקת ע״ה קונה את פולי הקפה בשוק וקולה אותם בשמש, ואביו המקובל האלוקי חכם אפרים הכהן זצוק״ל היה טוחן אותם במטחנה ידנית שהיתה בביתם וזה הדבר היחיד שהיו שותים בכל ימי החג.

י. בימי חול המועד נוהג הרב להשתעשע בחדוותא דאורייתא עם נכדיו וניניו ולשנן עמם את החומר הנלמד. נכדיו של הרב ממתינים ומצפים לחוויה רוחנית זו לאורך כל השנה מחג לחג. עד השנים האחרונות אף היה נוהג לטייל ולפוש מעט עם בני משפחתו ונכדיו, לשמח אותם ולשמוח עמם בימי החג.

בתפילה ובתקווה שאכן בקרוב תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ובבנין בית הבחירה כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם בשירם ובזמרם, אמן כי"ר.

לתרומת קמחא דפסחא לעניי הקופה הספרדית לחצו כאן>>

מרן בבדיקת חמץ בשנה שעברה (צילום: יעקב כהן)
מרן בבדיקת חמץ בשנה שעברה (צילום: יעקב כהן)
מרן בשריפת חמץ בשנה שעברה (צילום: יעקב כהן)
מרן בשריפת חמץ בשנה שעברה (צילום: יעקב כהן)
מרן באמירת ׳כל חמירא׳ שלאחר שריפת חמץ (צילום: יעקב כהן)
מרן באמירת ׳כל חמירא׳ שלאחר שריפת חמץ (צילום: יעקב כהן)
מרן באפיית מצות מצווה שלאחר חצות בערב פסח אשתקד (צילום: יעקב כהן)
מרן באפיית מצות מצווה שלאחר חצות בערב פסח אשתקד (צילום: יעקב כהן)