אאא

כשבוע לאחר פטירתו של הרבי הישיש מ'קאליב' זצוק"ל, התכנסו חסידי ואוהדי 'קאליב' לשבת מיוחדת בראשות האדמו"ר החדש בבניין החסידות ברחוב חנה בירושלים.

לתפילת מנחה ניגש הגבאי המיתולוגי הרב חיים בנימין קרשנבוים, ולתפילת קבלת שבת ומעריב, ניגש האדמו"ר בעצמו.

לאחר התפילה עברו כולם בפני הרבי לאמירת 'גיט שאבעס' תוך כדי שהחסידים מביטים ברבם החדש שזאת השבת הראשונה לכהונתו.

בליל שבת יצא האדמו"ר ל'טיש' שהחל בשעה 23:00, במהלכו דיבר הרבי במשך כ-20 דקות, על חשיבות המשך דרכו של האדמו"ר זצ"ל בכל ענייני הקדושה והחסידות, ועל הנושא של הכרת הטוב.

לאחר מכן שרו מאות החסידים בשמחה ובהתרגשות עד שעות אמצע הלילה.

לתפילת שחרית בשבת בבוקר, ניגש הרב יעקב לנדא, ולאחר מכן עלה האדמו"ר לתורה.

מי שעוד עלה לתורה, הוא הנכד הנוסף של הרבי זצ"ל, וגיסו של הרבי החדש, הרב שמעון מנדלוביץ, שאף ניגש לאחר מכן לתפילת מוסף, לאחר שהאדמו"ר כובד בברכת החודש.

בסעודה שלישית הופתעו החסידים, כאשר האדמו"ר ביקש מהנכד הנוסף הרב שמעון מנדלוביץ שישב בסמוך אליו בראש השולחן.

במוצאי שבת לאחר תפילת מעריב והבדלה, נכנסו החסידים לכתיבת אות בספר התורה החדש לעילוי נשמתו של הרבי זצוק"ל.