אאא

מאמצים משותפים של וועידת רבני אירופה, עם רבה הראשי של פריז הגאון הרב יצחק גוגנהיים, בשיתוף עם גדולי הדור מכל הגוונים, בניסיון למנוע את חילולי עצמות נפטרי פריז שעצמותיהם הוצאו מקברם והם נמצאים כעת בביזיון במחסני העירייה.

הבעיה נמצאת בחוקים של עיריית פריז שמאפשרת לזכייניות למכור חלקת קבר ליהודים למספר שנים ולאחר מכן העצמות מפונות ממנו. על פי החוק ניתן לקנות חלקת קבר לעשר שנים ב-800 יורו או לקנות אותו לצמיתות ב-15 אלף יורו. משפחות רבות שאינן מודעות לעניין או נמצאות בקשיים כלכליים רוכשות את הקבר לעשור בלבד ולאחר מכן העצמות מפונות ממנו אל מחסני העירייה.

במאבק של הקהילה היהודית בפריז מעורבים מרן שר התורה, הגר"ח קנייבסקי, ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, ראש מועצת חכמי התורה, הגר"ש כהן, שני הרבנים הראשיים ורבה של ירושלים כמו גם רבנים נוספים אליהם הגיעה משלחת של וועידת רבני אירופה המטפלת בנושא הסבוך.

רבה של פריז, הרב גוגנהיים, פרסם מכתב בקרב יהודי צרפת כדי להעלות את המודעות לעניין כדי שגם כאלו המרוחקים מהיהדות יהיו מודעים לבעיה. 

הגר"ח קנייבסקי הורה לקיים בעוד שבועיים עצרת התעוררות שתיערך בל"ג בעומר בקרב כל קהילות פריז. בעצרת ייקראו פרקי תהילים ורבני הקהילות יעוררו על הנושא וחובת המשפחות להביא מתים לקבורה עולמית עד ביאת גואל צדק.