אאא

המצ'ינג האגרסיבי שהתקיים בסוף החורף האחרון, לא פסח כנראה על איש מאיתנו. אך תחושת האופוריה ו"הרווחה הכלכלית" לעולם התורה, לא התממשה - ובשל נסיבות צדדיות.

הסיפור מתחיל לפני כמה שבועות, אחד המוסדות שהצליח לגייס סכום כסף גבוה, מעל המצופה, תכנן לשלם לאברכי הכוללים את המשכורות המגיעות להם בעזרת הכספים מהמצ'ינג.

כידוע, הרעיון בהתרמות אלו הוא כי על כל שקל שנכנס מתרומות הנאספות על ידי עמך בית ישראל, מוכפלים על ידי נדיבי עם, ובמקרה שלנו, כמה גבירים מחו"ל שנרתמו לעזרת המוסד.

לאחר ההצלחה הכבירה, החלו באותו מוסד לחלק את הכסף שקיבלו מ"האנשים הפשוטים" וחיכו כל הזמן לסכומי הכסף שאמורים להגיע מעבר לים.

סכומים אלו בוששו מלבוא, ככל הנראה בשל סכסוך המתנהל, בעיקר מאחורי הקלעים, בין חצרות רבנים, על ידי מקורבים למיניהם. כתוצאה מכך, לא השלימו את התשלום לאברכים על אותם חודשים חסרים.

באותו סכסוך בין החצרות, מעורב גם גביר שהיה מראשי התורמים שהבטיחו להכפיל את התרומות לאותו מוסד מוכר, וההערכה היא כי החליט כתגובה שלא להעביר את סכומי הכסף עליהם התחייב.

בינתיים, בעקבות אותה מריבה בין אנשי החצר לגביר, נמצאים אברכים, רמי"ם ושאר אנשי צוות הממתינים לקבל את המגיע להם.

בצר להם, הם מצאו עצמם פונים ל'כיכר השבת', בתחינה ובבקשה כי מדובר בפת לחמם, הם עשו את כל המאמצים כדי שהמצ'ינג יצליח, ו"לא ייתכן שבגלל מריבה מטופשת לא יהיה להם לחם להביא לילדיהם הקטנים".