אאא

פרסום ראשון: בשיאו של המו"מ הקואליציוני יוצאים עשרות חברי מועצה המזוהים עם 'שלומי אמונים' במכתב לחברי הכנסת של 'אגודת ישראל' בו הם דורשים כי "על ח"כי אגודת ישראל לדרוש תפקידים בעלי משמעות לפתרון בעיות הציבור החרדי בדמות סגני שרים ללא שרים מעליהם".

שלושים חברי מועצה של סיעת 'שלומי אמונים' ברחבי הארץ, חתמו על המכתב בו הם תובעים מחברי הכנסת של 'אגודת ישראל' לדרוש במסגרת המו"מ הקואליציוני תפקידים בעלי משמעות לפתרון בעיות הציבור החרדי.

במכתב הם טוענים כי נטילת תפקידים נטולי השפעה היא בגדר אסון ליהדות החרדית. "שמענו בימים האחרונים את הדיווחים אודות המו"מ הקואליציוני, ואת המגמה המסתמנת, כך ע"פ דיווחים, לקבל מנה גדולה של סגנים, יו"ר ועדות וכו', על מנת שכל אנ"ש יהיו בעלי תארים. 
 
"הננו להבהיר בזאת: מדובר באסון ליהדות החרדית. מטרתכם בכנסת אינה תארים ותפקידים חסרי שיניים, אלא אחזקת עמדות השפעה אמיתית למען ציבור שולחיכם". 

"אנו תובעים בזאת", הם כותבים, "כי אגו"י תעמוד על קבלת עמדות מפתח משמעותיות, היינו תפקידי סגן ללא שר מעליהם, במשרדים הרלוונטיים לפתרון בעיות לציבור החרדי. ייאמר ברורות, סגן שר מעליו מכהן שר, חסר כל השפעה משמעותית, ובוודאי נעדר כל יכולת להוביל מדיניות.
 
"אין צורך להזכיר שוב את שלל הבעיות עימם אנו מתמודדים: מוסדות חינוך, הרשויות המקומיות, מצוקת הדיור, אטימות משרד ממשלה, התנהלות שרירותית וחסימת תקציבים למוסדות, בירוקרטיה בלתי הגיונית ועוד ועוד. הגיע הזמן שיהיה לנו כתובות בעלות שיניים וסמכויות".

הנציגים מוסיפים וכותבים כי "המצב הנוכחי בו אנו עולים כעניים בפתח לנציגי המפלגות האחרות, הינו בלתי נסבל". את מכתבם חתמו במילים: "בידיכם, בכח ההישג הגדול בבחירות, לשנות את המצב". על המכתב חתמו כאמור, חברי מועצות מטעם שלומי אמונים בערים החרדיות.