אאא

לקראת חג השבועות, סיימו בחסידות צאנז לקשט את 'היכל רוזנברג' בקריית צאנז בנתניה, לקראת בואם של אלפי החסידים, לשהות במחיצת האדמו"ר.

בצאנז נוהגים מידי שנה לקשט בפרחים, סביב מקומו של הרבי, כאשר מקימים מעין חופה מקושטת בפרחים.

בחסידות נערכו עם מאות מקומות ישיבה, וטריבונות לטובת קהל החסידים.