אאא

התרגשות גדולה נרשמה במהלך מוצאי חג השבועות בשכונת מאה שערים בירושלים, לאחר שהאדמו"ר מתולדות אהרן, התיישב לראשונה מזה 23 שנים, על מקומו של אביו, בעל ה'דברי אמונה' זצוק"ל.

בחסידות מכנים את הצעד, כ"אירוע נדיר מאד", משום שעד היום נמנע הרבי מלשבת על מקומו של אביו, לטענת חלק מהחסידים, בשל חובות כספיים אותם השאיר, ורק לאחרונה כוסו והוחזרו עד תומם.

אחד החסידים מספר על כך שהרבי הרגיש שלא בנוח לשבת על מקומו של אביו, כאשר אין ביכולתו להחזיר כספים אותם השקיע אביו זצ"ל, בהקמת המוסדות, ובתשלומי שכר לאברכים, ורק לאחרונה בעקבות קמפיין גיוס כספים, שנערך בחסידות, הכסף הוחזר במלואו, מה שהוריד מהאדמו"ר את המועקה.

האדמו"ר ישב על מקום אביו, כאשר גם אחיו יושב לצידו.

בחצרות החסידים מייחסים חשיבות רבה לכך שה'ממשיך' בשושלת האדמו"רות, יתיישב על מקומו של אביו, לאחר הפטירה, מה שמבטא יותר מכל את המשך דרכו.