אאא

בישיבת 'בית מאיר' בבני ברק מציינים היום (שלישי) 17 שנה להסתלקות ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי זלמן רוטברג זצ"ל.

כל בני שיעור א' בישיבה כתבו חבורה בסוגיית 'זיקה' שהיא הסוגיא החמורה שבמסכת יבמות, והוציאו קובץ חידושי תורה, שיצא היום, ביום השנה.

לרגל הוצאת הקונטרס, בו נחשף כתב יד ייחודי מתורתו של הגר"ז זצ"ל בסוגיית 'זיקה' שלא ראה עדיין אור, בני השיעור התכנסו אצל בנו הגאון רבי צבי רוטברג יחד עם רבני הישיבה לשמחת גומרה של תורה. 

במרכז דבריו דיבר הגר"צ רוטברג על מצב התקופה ואמר כי "מצבינו היום שהיכן שפונים אף אחד לא מדבר על 'תורה', על דברים אחרים ידברו אך על זה לא, זה יסתדר, 'בינתיים' הכל בסדר, זה הזמירות חדשות של היום, ה'בינתיים' זה אחת המילים הגרועות ביותר, זה שורש פורה ראש ולענה. 'בינתיים' לומדים, 'בינתיים' יש צניעות, 'בינתיים' שומרים שבת (איני יודע אם כל כך...), זהו הרס כל חלקה טובה.

"על מה מדברים, על הע"ז הנוראה שיש היום והיא המכשירים הטמאים, שמעו כבר ממני עליהם שעבודה זרה זו, דור המבול הוא המשל וזהו הנמשל... אולי זה לא רק ע"ז אלא גילוי עריות ושפיכות דמים יחדיו, ונלחמים נגד זה, אך כולנו יודעים שללא הצלחה, אחרת על מה מכנסים בכל כמה ימים עוד ועוד אסיפות בעניינים אלו. התשובה לזה היא כדברינו, ללא תורה שבע"פ אין ביטול ליצרא דע"ז, כאשר לא נלחמים על התורה אין כח לביטול דברים אחרים, כאשר ילחמו על התורה, על קיום הישיבות, יוכלו להלחם ולבטל גם את הרע הנורא הזה, זה ברור אצלי".

הגר"צ סיפר כיצד אביו עמד איתן נגד פגיעה במעמד בני הישיבות: "היה פעם שרצו 'להסדיר' את מעמד בני הישיבות, וכינסו את מועצת גדולי התורה, בתחילה היה בדעתו של אמו"ר (הגר"ז זצ"ל) לא ללכת כי סבר שלא יהיה בזה תועלת כי הדברים כבר מוכרעים, אבל לבסוף החליט ללכת ועמד ואמר דברים מיד בתחילת האסיפה, והעמיד את דעתו נגד העמדת ראש ממשלה שחפצו אז להעמידו, ואותו ראש ממשלה התנה שאין הוא מצרף את החרדים לקואליציה רק בתנאי שתוקם ועדה שתעשה הסדר חדש בענין הישיבות – ואמר שהעמדת אותו האיש לראש ממשלה וקמת הועדה שחפץ הוא בה היא חורבן לעולם התורה, באותה אסיפה היו כמה מהגדולים שהצטרפו לדבריו ולדעתו בזה, יש לציין שמה שהיה חפץ הוא זצ"ל להציל את הישיבות לא עלתה אז בידו, אבל אפשר שדבריו הועילו במקצת בזה".