אאא

בבית החולים מעייני הישועה הלך הבוקר (שישי) לעולמו, הגאון רבי מאיר הכהן מונק, מקים ומנהל תלמוד התורה, תורת אמת בעיר.

מכריו של ר' מאיר ז"ל מספרים, שהיה תלמיד חכם מופלג, ואיש חינוך מדהים, עם נסיון רב בתחום החינוך, איש טוב, בעל מידות טובות.

המנוח היה ידוע כקפדן מאד בענייני קיום המצוות, והיה מהמתפללים הקבועים בבית הכנסת 'ירחי כלה' בבני ברק.

ההלוויה תצא מביתו, ברחוב סעדיה גאון בבני ברק בשעה 10:15, ותעבור דרך ת"ת תורת אמת, לבית החיים פוניבז', שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.