אאא

ויז'ניץ:

ארועי ה'שבת שבע ברכות', לנכדו של האדמו"ר, בן הרב ר' מנחם מנדל הגר, חתנו של האדמו"ר מויז'ניץ, שנישא ביום רביעי האחרון עם, בתו של הרב יוסף ארנסטר, בנו של אב"ד מאור חיים בירושלים, יתקיימו בבית המדרש 'מאור חיים' בשכונת סנהדרייה בירושלים.

צאנז:

השבת תתקיים העליה לתורה לנכד האדמו"ר מצאנז, בן לבנו של הרב יחזקאל שרגא הלברשטאם, מי שמכהן כ'רב הצעיר בקריית צאנז בעיר נתניה.

הכלה היא בתו של הרב דוד הלפרין, רב בית המדרש בית שמואל, בגולדס גרין.

במהלך השבוע נכנס אביו של החתן לבתיהם של גדולי ישראל, על מנת להזמינם לשמחת החתונה שתתקיים ביום שלישי הקרוב.

האדמו''ר מצאנז מזמין את הגר''ח. באדיבות המצלם, ללא קרדיט
אב החתן מזמין את הגר"ח. באדיבות המצלם, ללא קרדיט

לעלוב:

מאות חסידי לעלוב ישהו השבת באתרא קדישא מירון, לרגל שבת ההתאחדות, שמתקיימת מידי שנה בשבת פרשת בהעלותך.

החסידים יסעדו את סעודות השבת, בחדר האוכל במתחם בני עקיבא.

בליל שבת יתפלל האדמו"ר, יחד עם החסידים, על גג המערה.

הטישים ייערכו במתחם גנדי, ובמוצאי שבת יערוך האדמו"ר את ההדלקה המרכזית לכבודו של רשב"י.

סלאנים:

בחסידות סלאנים מציינים השבת את יום ה'ייארצייט' של בעל ה'ברכת אברהם זיע"א.

האדמו"ר יעבור לפני התיבה, ויערוך את שולחנו הטהור בליל שבת, בבית מדרשו ברח' דורש טוב בירושלים.

ראחמיסטריווקא:

השבת תתקיים שמחת העליה לתורה לנכדו של האדמו"ר זצוק"ל, נכד לבנו הרב, ר' יהושע העשיל טווערסקי זצ"ל, בן לבנו של הרב משה חיים טווערסקי.

הכלה היא נינת האדמו"ר מטשערנוביל, בת לבנו של הרב ישעי'ה טברסקי.

השמחה תתקיים בבית המדרש ראחמיסטריווקא, ברח' גבעת משה בירושלים

ר' מיילך בידרמן:

המשפיע ר' מיילך בידרמן ישהה השבת בעיר בית שמש, ברמה א'.

בליל שבת יערוך המשפיע 'באטע', בהיכל ישיבת באר התורה, שם גם יתקיים הסעודה השלישית ומלווה מלכה.

בליל שבת ישא דברי חיזוק, בהיכל ישיבת באר התורה.

טשערנוביל:

העליה לתורה לנכדו של האדמו"ר, בן לחתנו, הרב מרדכי טווערסקי, תתקיים בבית המדרש ברח' חבקוק בבני ברק.

הכלה היא נכדת האדמו"ר מנדבורנא חיפה, בת לבנו הרב נפתלי צבי לייפער,חתנו של דומ"צ ויז'ניץ זצ"ל, ר' משולם זושא לוריא.

ספינקא-ארה"ב:

האדמו"ר מספינקא-ארה"ב שהגיע לביקור בארץ הקודש, ישהה השבת באולם שע"י סמינר גור, ברח' הרב לנדא בבני ברק, שם יערכו התפילות והשולחנות.

מכנובקא בעלזא:

לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר, בת לחתנו ר' אהרן טווערסקי, ייערך קידושא רבא, בבית המדרש מכנובקא בעלזא ברח' רש"י בבני ברק.

ראפשיץ-ביתר:

שמחת העלייה לתורה, לבנו של האדמו"ר, תתקיים בית המדרש ראפשיץ ברח' רבי עקיבא בביתר עילית.

הכלה היא נכדת האדמו"ר מביאלה פשיסחא, בת לבנו ר' פנחס רבינוביץ.

סיקווירא:

שמחת העלייה לתורה לנכדו של האדמו"ר, בן לבנו ר' אהרן מנדל טווערסקי, חתנו של בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ זצ"ל, תתקיים בבית המדרש בשיכון סקווירא בניו יורק.

הכלה היא בת הרב אלישע סעקולא, חתן האדמו"ר מסטריזוב.

מישקולץ:

שמחת העליה לתורה לנכדו של האדמו"ר, בן לבנו של הרב ישראל ברגר, אב"ד מישקולץ-י"ם, וחתנו של ר' יהודה יחיאל שיינפלד, תתקיים בבית המדרש המרכזי של מישקולץ ברח' סלנט בפתח תקווה.

הכלה היא נכדת האדמו"ר מנחלת אהרן, בת לבנו הרב שמואל קאהן, חתנו של ר' הערשיל דירנפלד

ספינקא:

בחסידות ספינקא יציינו השבת את יום ה'ייארצייט' של בעל ה'חקל יצחק' מספינקא זיע"א, שיחול ביום ראשון.
לרגל יומא דהילולא, יערכו השבת 'טישים' במרכזי החסידות בשכונת גני גד, ובשכונת רמת אהרן בבני ברק.

בולוחוב:

העליה לתורה לבנו הצעיר של האדמו"ר, תתקיים בבית המדרש בולוחוב, ברח' ריב"ל בבית שמש.

שבט הלוי:

בשכונת סטמפורד היל בלונדון ייערך השבת, 'שבת שבע ברכות', לנכדו של האדמו"ר, בן לחתנו ר' בן ציון הרשלר.
הכלה היא בתו של ר' יעקב אהרן פאזען.

לרגל השמחה שוהה האדמו"ר משבט הלוי בלונדון, והוא שוהה בבית חתנו ר' שלום ענגלנדער.

קוסוב ויז'ניץ:

האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ, ישבות השבת, בשכונת בורו פארק בברקלין, לרגל ביקור שעורך האדמו"ר אצל אביו הזקוק לרפואה שלימה.

קוזניץ:

שמחת העלייה לתורה לבנו של האדמו"ר, תתקיים בבית המדרש קוזניץ בתל אביב. הכלה היא בתו של האדמו"ר מבוסטון, חתנו של האדמו"ר מאוסטרוב.

גאב"ד מערב ב"ב:

הגרש"א שטרן, גאב"ד מערב ב"ב, ישהה השבת בעיה"ק ירושלים לרגל שמחת השבע ברכות לנכדו, בן לבנו ר' דניאל.

הכלה היא בתו של ר' שמשון אהרן גולדמן, בנו של אב"ד זוועהיל ב"ב, וחתנו של האדמו"ר מקאמרנא.

התפילות ייירכו בביהמ"ד קאמרנא רח' ארזי הבירה 33 בירושלים.