אאא

בחסידות צאנז נשלמות ההכנות לקראת החתונה הגדולה, של נכדו של האדמו"ר, שצפוייה להתקיים בשבוע הקרוב.

לקראת שבת 'העלייה לתורה' נערכו בקריית צאנז בעיר נתניה, בהבאת גנרטורים ובתליית מנורות חגיגיים ברחובות הקריה.

החתן הוא בן לבנו של הרב יחזקאל שרגא הלברשטאם, מי שמכהן כ'רב הצעיר בקריית צאנז בנתניה.

הכלה היא בתו של הרב דוד הלפרין, רב בית המדרש בית שמואל, בגולדס גרין.