אאא

בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק הלך לעולמו, בערב שבת קודש, הרב מאיר שכטר זצ"ל, מחשובי חסידי גור, כשהוא בן 92 בפטירתו.

בחודש אב האחרון נפטרו שניים מאחיו של המנוח. היהלומן, ר' טוביה שכטר ז"ל, שהיה ממקורבי ה'חזון איש', שנפטר באמצע חודש אב, והאח השני, רבי סנדר ליפא שכטר זצ"ל, שנפל מסולם בביתו, ברחוב אליהו הנביא בבני ברק, בתאריך כ"ח באב.

בחודש אדר האחרון נפטר גיסו של המנוח, ר' רפאל אביגדור יחזקאל ברטלר זצ"ל, שהשאיר את רעייתו, הרבנית דבורה, לבית משפחת שכטר, אחותם של בני משפחת שכטר שנפטרו, כאשר הרבנית יושבת כעת שבעה - בפעם הרביעית בתוך שנה.

אחיהם הנוסף של הנפטרים, הוא הדרשן המפורסם הרב אריה שכטר, שכעת יושב שבעה בפעם השלישית, בשנה אחת.

המנוח הותיר משפחה ברוכה וצאצאים רבים ההולכים כולם בדרך הישר והמצוות.

הלוויתו של ר' מאיר זצ"ל, התקיימה ביום שישי בשעה 18:30, בבית החיים פוניבז' בבני ברק, שם נטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.