אאא

מעמד 'קביעת מזוזה' וחנוכת הבית, התקיים במוצאי השבת בבית מדרש 'היכל ידידיה' דחסידי ביאלא, בעיר אשדוד, בראשות האדמו"ר מביאלה.

במעמד השתתפו אדמו"רים, רבנים, וחסידים רבים, אשר סעדו לסעודת מלווה מלכה, לאחר קביעת המזוזה.

בית המדרש 'היכל ידידיה' הוקם על שמו, ולזכרו של הרה"ח ידידיה ב"ר שמואל משה הרציג ז"ל, תרומת בנו הר"ר יהודה הרציג.