אאא

בירושלים נפטר הערב הגאון רבי שמואל נויפלד זצ"ל מראשי ישיבת פני יהושע שהלך לעולמו לאחר שחלה בשבועיים האחרונים והוא בגיל 72 בפטירתו.

המנוח זצ"ל שימש כר"מ בישיבת 'בית התלמוד' ולאחמ"כ הרביץ תורה בישיבת 'פני יהושע' למעלה משלושים שנה.

תלמידיו מציינים, כי המנוח זצ"ל היה סמל ודמות לעמל התורה וכל חייו שקע בעמלה של תורה במסירות נפש והעמיד אלפי תלמידים כשהוא מנחיל להם מהי מסירות ואהבת תורה אמיתית.

הלווייתו תצא הערב מבית הכנסת משכן אסתר בשכונת סנהדריה בירושלים בשעה 22:00 שם יספידהו גדולי התורה שליט"א ואלפי תלמידיו שהותיר אחריו.