אאא

בחסידויות מודז'יץ וקוזמיר, ציינו היום את ה'ייארצייט' ה-13, של האדמו"ר ממודז'יץ זצוק"ל, בעל ה'נחלת דן', אביהם של האדמו"רים ממודז'יץ וקוזמיר.

במסגרת היום המיוחד, עלו בשעות הצהריים, חסידי מודז'יץ לקברו של האדמו"ר, בהר הזיתים בירושלים.

לאחר מכן התכנסו החסידים , כמידי שנה, בבית המדרש של החסידות בבני ברק כדי לשמוע את השיעור המיוחד מפי האדמו"ר.

לאחר השיעור הסבו החסידים לסעודת הילולא, יחד עם האדמו"ר.

חסידי קוזמיר עלו אף הם לקברו של האדמו"ר זצ"ל בהר הזיתים, לאחר מכן ביקר האדמו"ר בכותל המערבי, שם התפלל תפילת מנחה.

לאחר מכן התכנסו החסידים לסעודת הילולא.