אאא

לקראת חתונתו, עלה אמש נכדו של האדמו"ר מקאמרנא בני ברק, לסבב, קברי צדיקים.

בין היתר ביקר בקברם של ר' ישמעאל כהן גדול, האר"י, ובקבר הרשב"י במירון.

החתן הוא בנו של ר' שאול יחזקאל סאפרין, חתן האדמו"ר מספינקא ירושלים.

הכלה היא בת האדמו"ר מדעעש-רמת אהרן זצ"ל, והחתונה צפוייה להתקיים בשבוע הבא, באולמי היכלי הפאר בבני ברק.