אאא

אמש (שני), לאחר שנות סבל ויסורים שקבלתם באהבה נפטרה באופן פתאומי הרבנית ציפורה לוי ע"ה מי שהייתה בת בית אצל מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל ומשפחתו, ומקורבת להראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל.

הרבנית ציפורה לוי, אשת חבר לרב אפרים לוי בעלי 'פוטו לוי', התגוררה בשכונת גאולה שם הייתה ידועה כבעלת חסד גדולה. היא אירחה במשך שנים מידי שבת וחג עשרות בחורי ישיבה מחו"ל לסעודות בביתה.

הרבנית התפרסמה בזכות מסירות נפשה לעולם התורה בעת תפקידה כמזכירה במשרד הדתות, מסירות שבגינה שילמה מחיר אישי כבד בחקירות ומעצר שהתברר כעורבא פרח. עולם התורה חייב הכרת טובה מרובה לאשה זו שהקדישה את חיה למען הישיבות.

בני ביתו של הגרש"ז אוירבך מספרים, כי הרב היה מכבדה באופן בלתי רגיל ואפילו חריג, בשל פועלה הרב למען הישיבות הקדושות.

הלווייתה היום בשעה 11:00, מבית הלוויות סנהדריה