אאא

אמש התקיימה שמחת החתונה לנכדו של הגרי"מ שניאורסון, נשיא ישיבת טשעבין, בן לבנו הרב ישראל שניאורסון, שמשמש ר"מ בישיבה.

הכלה היא נכדת האדמו"ר מגארליץ, בת לבנו של הרב יהודה אריה צבי הלברשטאם, וחתנו של הרב ישראל אליעזר הגר, אב"ד סערט ויז'ניץ-י"ם.

השמחה התקיימה באולמי היכלי הפאר בבני ברק, בה השתתפו בין היתר האדמו"רים מויז'ניץ, קוזמיר, מכנובקא בעלזא, ובנו של האדמו"ר מבעלזא, הרה"צ ר' אהרן מרדכי רוקח, רבנים, ובחורי ישיבת טשעבין.