אאא

במקום שאתה מוצא ענוותנותו, שם אתה מוצא גדולתו: סיפור מדהים על ראש ישיבת סלובודקה, הגאון רבי דוב לנדו, סופר היום (ראשון) על ידי הפעיל החברתי החרדי, יעקב לבי.

עד לפני מספר שנים, נוהג היה הגר"ד לנדו להגיע מידי כמה שבתות לנוח בזכרון יעקב, בדירה שמעל בית הוריו של לבי.

יום שישי אחד, ראה מהחלון כיצד בנו בן השלוש, מנסה לעלות במדרגות שבכניסה לבניין אופניים, הגדולות ממנו בכמה מידות. 

"עוד לא הספקתי לומר לו מהחלון שאני יורד, אני רואה את ר"ד מגיע, מסתכל ימינה ושמאלה, לא רואה אף אחד, וממרומי גילו המופלג והחולשה שלו לקח את האופניים והעלה אותם למעלה", סיפר.

אם לא די בכך, אחר כך ירד הגר"ד שוב למטה, נתן יד לילד ועזר לו לעלות למעלה...

מעיד יעקב לבי, כי באותו הבוקר שסייע לילד הקטן עם האופניים, "הגיע אחד התלמידים לעזור לו לקחת את הספרים שלו לבית המדרש בגלל הקושי שלו לסחוב דברים".

כך, למרות הקושי האישי שגרם לו להימנע מלסחוב את הספרים האישיים שלו, כאשר הגיע לסיוע לילד קטן, אזר הרב לנדו את שארית כוחותיו ועזר לו.