אאא

תלמידת סמינר שהתארסה ואביה נמצא ב"מעצר בית" אצל אמו ובהרחקה מהבית, בעקבות חשד שהיכה את אמה, שיגרה שאלה אל חבר 'המועצת' הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של רמת אלחנן, האם ומה היא מחויבת לספר לחתנה הטרי.

הבחורה הסתפקה האם היא מחויבת לספר לחתן את הסיבה בשלה אביה שוהה אצל אמו, בעוד אביה דורש מנגד שלא תאמר לחתן שהוא ב"מעצר בית" שכן הוא מתבייש מחתנו, אך הבחורה חוששת כי אם היא לא תגלה לחתן, והוא יגלה לבד - הוא עלול לפרק את השידוך.

וכך הציג הגר"י זילברשטיין את השאלה בשיעורו: "שאלה בחורה שהתארסה ומאז האירוסין נמצא אביה במעצר בית, בבית אמו, הבחורה הסתירה עובדה זו מהחתן עד עתה במאמצים רבים, היא שואלת כיצד לנהוג לאחר החתונה. אביה דורש ממנה לומר לבחור שהוא לא מרגיש טוב ולכן נמצא אצל אמו, הבחורה לא רוצה לשקר, אך מצד שני חוששת מכיבוד אב וברור לה שבאיזה שלב יתגלה העניין.

"הסיבה למעצר בית היא שהשכנים התלוננו שהאב מכה את האם בעקבות צעקות שנשמעו מביתם, השאלה היא האם מותר לבת לגלות לחתן או אולי אף חייבת לגלות לו את הדבר כי היא חוששת שבמוקדם או במאוחר החתן יגלה זאת, ואז לא יהיה לה נעים ואולי אפילו יביא לפירוק השידוך, אם כן באיזה שלב צריך לגלות זאת, אם בכלל".
 
חבר ה'מועצת' הגאון רבי יצחק זילברשטיין פסק לבחורה כי "כיוון שאביה אמר לה לא לגלות - אין לה לגלות, שאם תגלה היא תעבור על איסור של 'ארור מקלה אביו ואמו'".