אאא

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה עמאר התייחס, במסגרת פינתו השבועית 'כיכר לשבת', לחילולי השבת ברשויות המקומיות ואמר: "חייבים להלחם נגד חילול השבת". הפינה המלאה תשודר במהלך היום.

לדברי הגר"ש: "בזכות מה הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם? והיא שעמדה לאבותינו', היא זו התורה, היא זו השבת והמצוות. והנה קמים אנשים, חסרי אחריות, כדי להרוויח קולות בבחירות - הם מוכנים לרמוס ולדרוס את השבת.

"יש בניהם, בכנסת ובממשלה, ויש ראשי ערים שמשתגעים אחריהם. חושבים שכל המרבה לדרוס ולרמוס את התורה - הוא יצליח. הם לא יודעים שהשבת היא הנשמה של עם ישראל, השבת היא סוד הקיום של עם ישראל, השבת היא מקור הברכה לכל הברכות, השבת שומרת אותנו. יום השבת הוא יום נבחר מכל הימים". 

הראשל"צ הוסיף: "בא השטן ומרקד בין עיניהם ומפתה אותם בהבל וריק, במחשבות ריקות, כאילו יש להם אידאל של אידאולוגיה, כל זה הבל הבלים. יש להם אידאל אחד: להצליח. אחריתם מי יודע, מה תהיה אחריתם. השבת לא שותקת. כבוד עם ישראל על כף המאזניים, והם מזלזלים בעם ישראל, מזלזלים בה' ובתורתו".

"חייבים להילחם, חייבים לצעוק, חייבים להתאסף כל יראי ה' ולהקים קול זעקה גדולה לכבוד ה' ולכבוד השבת", הוסיף הגר"ש עמאר.