אאא

הפילוג ב'פלג הירושלמי' - מתחדש: לאחר כמעט חודש ימים של שקט בין הפלגים בתוך 'הפלג', אמש (רביעי) המחלוקת הפנימית שוב פרצה בקול רעש גדול, במכתב חריף שכתב מנהל תלמוד תורה 'נפש החיים' בעיר בית שמש שלמה פיין, עליו חתמו מנהיגי 'הפלג', הגר"צ פרידמן והגרי"י קלמנוביץ. 

הרבנים, מוחים על 'עלילה' שפורסמה בקו נייעס של אחד הפלגים בפלג, על תלמוד תורה 'נפש החיים', כאשר לטענת מנהלי אותו קו - החיידר חתם לקבל רישיון ממשרד החינוך כדי לקבל הקצאה מעיריית בית שמש, פרסום שלטענת רבני הפלג הוא שקרי. 

מבזק טלפוני שיצא אתמול (רביעי) בערב מסביר את הרקע למכתב החריף: "עלילה מרושעת ומתוחכמת כנגד רשת התלמודי תורה "נפש החיים", וזאת לאחר שהת"ת "נפש החיים" הודיעו במסירות נפש על ביטול הקצאת קרקע שעמדו לקבל מעירית ירושלים בעקבות שנתברר שצריך עבור זה לרשום את הת"ת במשרד החינוך. והקנאה הטמאה של אותו רשע בערה בו בעבור זה כנגד הת"ת הנ"ל.

"ואתמול הוציא בקו המאוס שלו עלילות כזבים ברשעות נוראה, שהת"ת "נפש החיים" בבית שמש, שקיבל עתה "אישור זמני" לקרקע (הקצאה זמנית) מהעירייה עשו רישיון עבור זה במשרד החינוך, דבר שהוא שקר גמור ועלילות כזבים אחר שהנהלת הת"ת "נפש החיים" הם הם העומדים בפרץ על זה!! ועשה את זה כדי להראות כאילו הת"ת "נפש החיים" מוסרי הנפש, הם צבועים".

עוד נאמר במבזק הטלפוני כי "הנ"ל הידוע שונא שנאה נוראה את כל הדרך של "טהרת הקודש" והוא רוצה שכל המוסדות עטה"ק יירשמו במשרד החינוך, וכך יתבטל כל העניין של טהרת הקודש" 

מנהל הת"ת שלמה פיין, פרסם כאמור מכתב תחת הכותרת "תאבד דּברי כזב איש דמים וּמרמה יתעב ד":

במכתבו, כותב פיין: "הנני להביע את שאט נפשי מדברי בלע שנאמרו ע"י אינשי דלא מעלי במבואותיהם המאוסים בעלילות שווא ושקר כנגד התלמודי התורה המפוארים על טהרת הקודש "נפש החיים" בירושלים ובית שמש, כביכול המוסדות הקדושים הוציאו רשיון ממשרד החינוך בתמורה לקבלת הקצאה.

"וזאת ביודעם שתלמודי התורה "נפש החיים" קידשו שם שמים ברבים וויתרו מרצון במסירות נפש על ההקצאה שהייתה מיועדת עבור הת"ת בירושלים מתוך עמידה על המשמר שלא להוציא רשיון ממשרד החינוך אף למול פיתויים שונים, וידועים מכתבי גדולי ישראל לחזק התלמוד תורה על העמידה בתוקף על משמר החינוך בזה.

"ומתוך שנאתם לעומדים על המשמר, פוסלים במומן ומעלילים עלילות שקר כביכול הת"ת בבית שמש נדרש להוציא רישיון עבור הקצאה, בעוד שכידוע בעיר בית שמש לא נדרשנו כלל להוציא רשיון ממשרד החינוך, ומכחישים את החי מתוך זדון ליבם ברצונם לטשטש את חומרת נטילת הקצאה במחיר וויתור על עצמאות החינוך, ולפרוץ פרץ בחומת החינוך הטהור באומרם "התירו פרושים את הדבר". 

על המכתב חתמו מנהיגי הפלג הירושלמי הגר"צ פרידמן והגר"י קלמנוביץ.