אאא

ילדי בני ברק מאושרים: בימים האחרונים הגיע ל'פארק החי', בשכונת רמת אלחנן ינשוף ממשפחת התנשמת. וזאת לאחר מאמצים כבירים אותם הפעילו בשנה האחרונה מנהלי הפארק, לאור דרישתו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין. 

מיד כשהוקם הפארק המחודש פנה חבר 'המועצת'  הגר"י זילברשטיין במכתב אל ראש העיר דאז חנוך זייברט, בו ציין כי על פי פוסקי ההלכה העופות שעליהם מברכים את ברכת 'משנה הבריות" הם הינשוף והתנשמת שעיניהם נמצאים בחזית הפנים בדומה לבני האדם.

הגר"י זילברשטיין ביקש מראש העיר שידאג להביא לפארק החי ינשוף או תנשמת כדי לזכות את הרבים שיוכלו לברך את ברכת משנה הבריות. 

במכתבו מצטט הגר"י זילברשטיין את הגמרא "הרואה פיל וקוף, מה מברך? בברייתא בברכות (נח:) שנינו,הרואה פיל וקוף וקיפוף, אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם משנה הבריות. והפיל והקוף, הם בעלי חיים ידועים. ומהו הקיפוף? בתוספות במסכת חולין (סג.) כתבו שיש שלשה מיני קיפוף, ואלו הם: הינשוף, הכוס (שהוא דורס לילה קטן), וכן התנשמת (אשר אף היא מין דורס לילה, ותפוצתה רחבה מאד בארץ ישראל), והם אותם שאמרו עליהם בפרק המפלת (נדה דף כג.), שעינהם הולכות לפניהם כאדם" 

כאמור בחודשים האחרונים פעל ראש העיר אברהם רובינשטיין יחד עם סגן מנהל אגף תשתיות ומנהל מח' חזות העיר ישראל לייזר להביא את העוף המיוחד, זאת כהוראת גדולי ישראל ובכדי לזכות את ציבור תושבי העיר בברכה הנדירה. 

בימים אלו הגיע הינשוף ורבבות ילדי בני ברק כבר הגיעו לברך עליו את ברכת משנה הבריות. 

לדברי רובינשטיין: "זו היא ייחודה של עיר התורה והחסידות שגם פארק החי שלה מתנהל בהכוונת הרבנים והדגש הוא על קיום ההלכה ודרך התורה לצד ההנאה והכיף לילדים".

ישראל לייזר מציין ל'כיכר השבת', כי "במהלך השנה האחרונה ביקרו בפינת החי מאות אלפי אורחים כאשר מכל רחבי הארץ מגיעים אל הפארק שהפך להיות פנינת יופי ונוי בעיר התורה והחסידות".

באדיבות המצלם
באדיבות המצלם