אאא

המדינה תגיש מחר (שלישי) בקשה לבג"ץ, לדחייה נוספת של מועד פקיעת חוק הגיוס שבוטל, וזאת בשל פיזור הכנסת והקדמת מערכת הבחירות - כך דווח בחדשות 12.

בבקשתה, רוצה המדינה להאריך את תוקף החוק עד ל-2 בינואר 2020 - שלושה חודשים לאחר תחילת כהונת הכנסת הנבחרת הבאה.

מועד פקיעת ההארכה הקודמת, אמורה הייתה להיות ב-28 ליולי, שלושה חודשים אחרי תחילת כהונת הכנסת הקודמת - אך בשל פיזורה, מבקשים הארכה.

"בנסיבות אלה, בהתאם לבקשת ראש הממשלה ושר הביטחון, ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי מועד פקיעת פרק ג'1 לחוק שירות הביטחון נדחה פעם נוספת".

בפרקליטות המדינה יוסיפו בבקשה לבג"ץ, "מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע באופן מפורש שבטלות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון... תיכנס לתוקפה ביום 2.1.20, כלומר בתום שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת ה-22".