אאא

מעמד סיומים מיוחד, נערך במעונו של נשיא 'כנסת ישראל', המשגיח הגאון רבי חיים ואלקין, בהשתתפות ראש ישיבת מיר בארה"ב הגאון רבי אליעזר גינזבורג.

המעמד נפתח בסיומי המסכתות, שנלמדו במהלך השנה האחרונה, ומיד אחר כך נשא דברים ראש הישיבה הגר"א גינזבורג, שאמר בדבריו כי אדם הלומד תורה, יש לו תקווה ו'חיות'.

עוד הוא הוסיף בהתרגשות, כי כאשר רואים יהודים שלומדים גמרא בפעם הראשונה, הרי הדבר נותן חיזוק עצום גם לבני התורה העמלים בתורה יומם וליל.

לאחר מכן נשא דברים המשגיח הגה"צ רבי חיים ואלקין, שהדגיש את חשיבותה של לימוד התורה ועל עניין החזרה על הנלמד.