אאא

מבית החולים 'הדסה עין הכרם' הגיעה הלילה (חמישי) הבשורה המרה על לכתו של הגאון רבי ישראל סקלר זצ"ל מחשובי שכונת רמת שלמה הירושלמית, ומרבני ישיבת 'חברון' לצעירים.

המנוח נולד לפני כ-67 שנים ברומניה, כאשר עלה יחד עם הוריו לארץ התחנך אצל רבותיו הגרש"ז ברוידא, הגר"ה זקס ויבדל"א הגרב"מ אזרחי, בישיבת חברון המעטירה.

מיד לאחר חתונתו, הלך ללמוד בכולל של 'מוסד הרב קוק' שם שקד במשך שנים ארוכות בתורה ואף נבחר להאדיר את ספריהם של רבותינו הראשונים כמו הריטב"א והרשב"א. ואף הוציא 'סמיכה' ברבנות.

בשנתיים האחרונות חלה המנוח במחלה הארורה, כאשר לאורך כל התקופה נערכו תפילות של משפחות וידידיו על חלקת קברו של רבו מרן הגרי"ש זצ"ל, לאחרונה אף הוסיפו לו על קברו של מרן את השם 'רפאל', לאחר התייעצות עם גדולי הדור.

במשך שנים ארוכות, היה צועד בשבתות בחום, בגשם ובקור לכיוון שיעורו של רבו הגרי"ש כאשר תושבי שכונת סנהדריה ולאחר מכן רמת שלמה היו מזהים אותו כתלמיד של הגרי"ש שלא מפספס אף שיעור בכל מזג אוויר.

אחד מידידיו הרבים אומר ל'כיכר השבת': "ר' ישראל היה בשבילנו הכל, אני למדתי איתו במוסד הרב קוק ולאחר מכן שמרנו על קשר, היו לו מידות נאצלות. אני זוכר כשהבנים שלי גדלו מי שלמד וגידל אותם מיוזמתו היה ר' ישראל שהתעקש ללמוד עם הבנים שלי ולהעניק להם טעם בלימוד".

"אין דבר בחיים שהיה יותר חשוב לו מלימוד דף גמרא בהשתוקקות עצומה וכנער צעיר. גם בתקופת מחלתו כשהגענו לבקר אותו ב'הדסה' תמיד הוא היה עם ספר ולמד בעיניים בורקות".

הידיד ממשיך ומספר: "עוד לפני שהרב אלישיב נהיה 'גדול' ר' ישראל היה בשיעורים שלו ורשם אותם וחזר עליהם, הוא פשוט היה דבק בהרב אלישיב בכל מאודו, והערכה ביניהם הייתה הדדית".

הלוויתו תצא מביתו בתחילת רחוב פאטל ברמת שלמה בירושלים, בשעה 11:30 כאשר משם ילוו אותו למנוחת עולמים בבית הקברות בהר הזיתים.