אאא

כמדי שנה, ובפעם ה-36, בערב שבת חזון התכנסו חברי נשיאות 'מפעל הש"ס', לכינוס השנתי.

השנה, אירח את האסיפה ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, אך בשל המחסור במקום, הכינוס נערך בבית המדרש 'משך חכמה', מתחת לביתו, שם קובע תפילותיו.

אסיפת חברי הנשיאות מתקיימת דווקא בערב שבת חזון, מאחר ואז בני הישיבות בבין הזמנים ולראשי הישיבות יש את הזמן הדרוש להשתתף באסיפה.

במהלך האסיפה נתן הרב שמואל הלברשטאם, מנכ"ל המפעל, סיקור על השנה החולפת בציינו שישנם מעל 2500 נבחנים מידי חודש. במשך למעלה משנה דנו המשתתפים בסדר הלימודים והמבחנים לשנת תש"פ.

באסיפה השתתפו: המארח ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין; נשיא המפעל כ"ק האדמו"ר מצאנז; ראש הישיבות: הגרב"ד פוברסקי, הגרב"מ אזרחי, הגר"צ דרבקין, הגר"ד כהן, הגר"מ ארנסטר, הגר"מ זילבר, הגר"ח פיינשטיין, הגר"נ נוסבוים, הגר"צ רוטברג, הגרח"צ שפירא, הגרא"פ מוטצען, הגרד"י שפירא, הגר"מ ברזובסקי, הגר"י ברטלר, הגרח"פ ברמן, הגר"א גרבוז, הגרא"י פינקל, הגר"נ רוטשטיין, הגר"ש שטיינמן ועוד.