אאא

מעמד 'כבוד התורה' לתלמידי ישיבה לצעירים 'נחלת ישכר' דחסידי סאווראן, נערך בשכונת הר נוף בירושלים, בהשתתפות עשרות תלמידי הישיבה, שסיימו את מסכתות 'קידושין' ו'מכות' שנלמדו בסדרי הישיבה בעיון ובבקיאות.

המעמד נערך בראשות האדמו"ר מסאווראן ובהשתתפות רבני צוות הישיבה, רבנים, והורי התלמידים.

את המעמד הנחה הרב חנוך גד טירנואר, ר"מ ומשפיע בישיבה, שציין את היגיעה וההתמדה של הבחורים.

לאחר מכן נשא דברים ראש הישיבה הרב זאב וואלף הגר, בשבח מעלת לימוד ויגיעת התורה בעיון, והביע את התפעלותו על זמן הקיץ האחרון שעבר על תלמידי הישיבה.

לאחר דברי ראש הישיבה ערכו הבחורים את ה'סיום', כשהאדמו"ר אומר את ה'קדיש', ולאחר ריקודי השמחה נשא האדמו"ר דברים בפני הבחורים בעניין גודל המעלה של סיום מסכת בימי תשעת הימים.

בשם הורי התלמידים נשא דבריפ הרה"ח ר' משה לבקוביץ, ששיבח את צוות הישיבה ואת פועלם של הבחורים.