אאא

התמונה שלפניכם - היא זו שצלם 'כיכר השבת' חיים גולדברג צילם ויקח איתו מהשבוע החולף.

ויש לו גם הסבר, לחיים: כשרוב בחורי הישיבות מטיילים או נחים בימים אלו של 'בין הזמנים', בשכונת 'מאה שערים' בירושלים כלל לא מכירים את המילה 'חופש'; הלימודים שם ממשיכים כרגיל.

את התמונה הספציפית הזו, שמשקפת את הניתוק המוחלט מהעולם שבחוץ - כולל זה החרדי - תפסתי בישיבה המשויכת לאחד מהזרמים היותר קיצונים בחוגי 'העדה החרדית'.

תמונת השבוע: 'בין הזמנים' - אאוט; לימוד תורה - אין.