אאא

אבל כבד בירושלים עם היוודע הבוקר (שני) על פטירתו של הגאון הרב מרדכי אהרן שיינברגר זצ"ל, המנוח הוא בנו של הרב יוסף חיים שיינברגר זצ"ל, וחתנו של הגאון רבי שמואל דייטש זצ"ל, והיה לומד בצעירותו בחברותא עם האדמו"ר מתולדות אהרן.

רבי מרדכי אהרן זצ"ל היה מידידיו הגדולים של גאב"ד העדה החרדית הגאון רבי יצחק טוביה וייס, איתו היה משוחח לעיתים קרובות מאד.

במשך שנים לחם המנוח בפרצות הדת בכלל ובעיר ירושלים בפרט, ואף היה בקיא בתורה ובהלכה.

לפני שנים רבות, כשהוצע לו תפקיד רוחני רשמי ב'עדה החרדית', סירב המנוח לקבל על עצמו את התפקיד, והעדיף לעמול ולשקוד על התורה.

מסע הלוויה יתקיים בשעה 12:30 בבית הכנסת 'חסידים' בשכונת בתי אונגרין בירושלים, ותצא להר הזיתים, שם ייטמן. 
 
בשל האבל הכבד, הוכרז בירושלים על ביטול מלאכה בשעת ההלוויה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.