אאא

אדמו"רים, רבנים ואלפי בני אדם משתתפים בשעה זו (שני) בהלווייתו של הגאון רבי מרדכי אהרן שיינברגר זצ"ל, מחשובי וזקני העיר ירושלים.

גאב"ד העדה החרדית הגאון הרב יצחק טוביה וייס, שהיה מידידיו הגדולים של המנוח, הגיע אף הוא להשתתף במסע ההלוויה, תוך שהוא ממרר בבכי.

מי שעוד נשא הספד על פטירתו של גדול התורה הוא חבר בד"צ 'העדה החרדית' הגאון רבי חיים אורי פריינד.

כעת עושה מסע ההלוויה את דרכה להר הזיתים, שם ייטמן הגרמ"א שיינברגר זצ"ל.

צפו בתיעוד