אאא

ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגאון רבי משה צדקה, קורא למחנכים ומהלי תלמודי התורה להשגיח על התלמידים גם בימי בין הזמנים: "בחופש צריך שהמלמדים דעתם תהיה על התלמידים. כל תלמוד תורה שיהיו שלוחים שילכו לבתים של התלמידים, שיבדקו מה מעשיהם".

ראשי ורבני ת"ת משכן יצחק בשכונת 'ארזי הבירה' בירושלים בראשות הצוות החינוכי החדש הרב משולם כהן וראש המוסדות הרב שאול אדרי עלו למעונו של הגר"מ צדקה להתברך ולהתייעץ על ימי בין הזמנים.

במהלך הביקור נשאל ראש הישיבה כיצד ואיך להקנות לתלמידים אהבת תורה ומה הדרך לשומרם בבין הזמנים כדי שלא יאבדו את כל עלייתם הרוחנית.

הגר"מ השיב על כך  כדברי הגמרא: "צריך שיהיה דעתיה עילויה, מלמד תינוקות שרוצה שיתקיים בו דברי חז"ל שאורו יזהיר כזוהר הרקיע צריך שתמיד תהיה דעתו על התלמידים".

"בחופש צריך שהמלמדים דעתם תהיה על התלמידים", התבטא ראש הישיבה:"כל תלמוד תורה שיהיו שלוחים שילכו לבתים של התלמידים, שיבדקו מה מעשיהם ואיך הם מתמודדים עם הוריהם, וזה חשוב מאוד מדי פעם, או רבנים או שלוחים שיראו שיהיה פיקוח על הבית".

בהמשך דבריו אמר: "ראוי שכל אחד יביא פתק מה עשה בבין הזמנים ויתנו להם פרסים והדרך הזאת עושה הרבה".

הגר"מ צדקה הסביר כי באופן כללי צריך לדעת כי העיקר שהילדים לא יהיו ברחוב והזמן הזה של החופש הוא נועד לתלמידים ולהורים לצאת ולטיל אבל שלא יתבטלו שלכל אחד יהיה סדר קבוע של שעה או שעתיים ביום  ויעודדו אותם בפרסים ובשאר דברים.

בסיום נשאל הגר"מ ע"י מלמד המכינה הרב יצחק שפריי כיצד ואיך להקנות לתלמידים את ידיעת האותיות בצורה טובה: "בחיוך ובשמחה ורק ע"י כך יתחברו".