אאא

נשיא בית הדין הגדול, הרב רהאשי הגאון רבי דוד לאו, הורה לחברא קדישא בירושלים שלא לקיים הלוויה לאשה שבנה, תושב ארצות הברית, מעגן את רעייתו כ-16 שנים.

ההחלטה של הגר"ד לאו הגיעה בתיאום עם בית הדין בארצות הברית וזה בכדי ללחוץ על בנה לשחרר את רעייתו מהעגינות, שכאמור נמשכת למעלה מעשור וחצי.

פסק הדין של בית הדין הרבני בארה''ב
פסק הדין של בית הדין הרבני בארה"ב
הגדלה

בפסק הדין של בית הדין בארצות הברית כותבים הדיינים: "לאחר שהבעל מעגן את אשתו כט"ו שנים וגם נשא אשה אחרת על אשתו לפני כחמש שנים, שלא כדת ולא כדין, וכבר נפסק עליו שהוא מסרב ועומד בסירובו לגרש את אשתו לאחר שהיה פסק דין של חיוב גט על פי בית דין של ארצות הברית".

בהמשך פסק הדין כותבים הרבנים: "אנו בית הדין מחליטים ומורים על פי ההלכה דעת תורה - לא להרשות את קבורת אמו בקבר ישראל עד שבנה יגרש את אשתו". בית הדין מדגיש כי האם תמכה בבנה לעגן את אשתו.

יצוין כי הבן עצמו נמנע מלהגיע להשתתף במסע ההלוויה, מחשש שייעצר בהוראת בית הדין, אך גם הוא לא ציפה למהלך כה דרמטי וחריג של נשיא בית הדין.

גורמים ברבנות הראשית מספרים כי רבנים בכירים ומספר אישי ציבור מפעילים בשעות האחרונות לחצים על הרב הראשי שיחזור בו מההחלטה, אך בשלב זה הרב מסרב ומונע את הלווית האם.

נשיא בית הדין אמר הבוקר: "לאחר שביררתי ובדקתי היטב לפנינו מונח מקרה של עיגון קשה ביותר למעלה מעשר שנים כאשר הבעל מסרב בכל תוקף לאפשר לאשתו להמשיך בחייה בעוד הוא נשא אישה שניה שלא כדין.

"לאחר שמוצו כלל האפשרויות האחרות נאלצנו להודיע לחברה קדישא שלא לקבור את האם עד להפקדת גט כשר בידי הבן. אנו תקווה כי מהלך זה יביא למתן גט בהקדם ולשחרורה של האשה מכבלי עגינותה לאחר שנים כה רבות".