אאא

במסגרת מסעו של הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר בקהילות היהודיות בארצות הברית, הגיע הגר"ש לביקור חיזוק בישיבת 'לייקווד'  שבניו ג'רזי.

ראשי הישיבה, הגאון רבי מלכיאל קוטלר והגאון רבי ירוחם אולשין, יצאו לקבל את פניו של הגר"ש עמאר ובמהלך הפגישה פלפלו הגר"ש וראשי הישיבה בדברי תורה והלכה ושוחחו על אתגרי השעה בעם ישראל ובעולם התורה בארץ ובארצות הברית.

ראש הישיבה הגר"י אולשין הודה לגר"ש עמאר בחום רב על ביקורו והעניק לו את ספריו החדשים בתוספת הקדשה מיוחדת על הערכתו העצומה לתורתו ולהנהגתו של הראשון לציון.

בהקדשתו לרב כתב: "מוגש בהוקרה רבה ובכבוד רב לאחד מגדולי מרביצי התורה וירא"ש בדורנו הגאון הגדול מרן הראשון לציון הרב הראשי לירושלים תובב"א, הרב רבי שלמה משה עמאר שליט"א.

"הקב"ה יברך את מרן הראשון לציון בשפע ברכה והצלחה רבה ויזכה בע"ה להמשיך בעבודתו הקדושה ללמוד וללמד להרביץ תורה וירא"ש להגדיל תורה ולאדירה מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא ונחת ושמחה תמיד"

את ההקדשה חתם הגר"י אולשין: "בידידות נאמנה בשם הנהלת בית מדרש גבוה ליקוויד".