(צילום: באדיבות המצלם)
אאא

לאחר שנשפט ל 55 יום בכלא הצבאי, קודם כניסתו של מאיר בלוי לריצוי מאסרו בכלא 4  עלה בלוי למעונו של הגאון רבי צבי פרידמן מבכירי רבני הפלג שחיזקו ועודדו.

הגר"צ פרידמן אמר לו "דבר גדול עשית ואתה עושה עוד. אתה מראה חוזק לציבור ולממשלה שלא ילך להם והם לא ישברו אותנו". והוסיף "אתה צריך לשמוח שאתה הולך לזכות עכשיו לדבר שגדולי ישראל לא זכו לו. לקדש שם שמים בצורה נפלאה אנחנו צריכים לבקש ממך שתתפלל בשביל כולנו, התפילה שלך יותר מתפילה של צדיקים הכי גמורים".

עוד אמר "היה תקופות שישבו בכלא כמה עשרות ביחד, היום אתה היחיד ואתה פועל לבד בישיבתך בכלא מה שעשו עשרות ביחד. - אתה דוגמא לדורות".

"עכשיו אתה צריך לשמוח יותר מאשר קודם, עכשיו אתה נכנס, זה העיקר, בזה אנחנו מפגינים את הכח שלנו שבס"ד לא נישבר מהם, הם יודעים טוב את זה, בזאת תבחנו, אם כולנו נבוא למאסר כמו מסכנים ושבורים אז הם ינצחו אותנו, כל ההצלחה היתה שהבחורים באו לשם ביד רמה בגאווה ובעזות דקדושה, וזה מה שעשה עליהם רושם, וכפי שהתפרסם אח"כ שהם בעצמם אומרים שהם רואים שא"א להכניע את החרדים ע"י מאסרים, כי הם לא נבהלים מהמאסרים, אסור להראות סימני בהלה או משהו", אמר הגר"צ פרידמן לבלוי.

לטענת גורמים בפלג השמרני בהנהגת הגר"צ פרידמן, בשלב מסוים לאחר שמאיר בלוי סירב לבקש פטור באמצעות ועדת התאמה באומרו שהגאון רבי שמואל אויערבאך זצוק"ל הורה שאין להתייצב ולבקש לא דיחוי ולא פטור, הודיע עורך הדין מטעם הוועדה שהוא מפסיק לייצגו.